unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Bohatí ľudia to nemajú niekedy v živote ľahké. Hoci majú tučné bankové konto, chýbajú im často dobrí priatelia, ktorí by stáli po ich boku aj v časoch, keď budú mať prázdnu peňaženku.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Rozbitý riad v kuchyni nemusí byť vždy dôkazom manželskej krízy, ale môže byť pozitívnym znamením, že do rodiny zavíta v najbližších dňoch veľké šťastie.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Bez vlastných zásluh či akéhokoľvek pričinenia prišiel náš lenivý sused k veľkému bohatstvu.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Ak chceš, aby sa v tvojom živote niečo zmenilo, neočakávaj, že túto zmenu urobia za teba iní. Všetko závisí predovšetkým od teba a úsilia, ktoré vynaložíš.' 
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%