unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Črepy prinášajú šťastie.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Črepy su znamením, že sa stane niečo dobré.';'Agresívni ľudia majú šťastie, lebo keď sú nahnevaní, hodia v zlosti niečo na zem.';'Keď sa niečo rozbije, treba to aj upratať.';'Šťastie je vrtkavé.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Kto sa nesnaží, má častokrát väčšie úspechy ako ten, kto sa namáhal.';'Najšťastnejší je ten, kto má na jeseň v záhrade najkrajšiu úrodu.';'Sprostí sedliaci túžia po hrubých zemiakoch.';'Kto sa dobré stará o hospodárstvo, dosahuje výborné výsledky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Každý si je strojcom svojho šťastia.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý nesie zodpovednosť za svoj vlastný život.';'Šťastie jednotlivca ovplyvňujú viaceré faktory.';'Každý nemá dostatok sily, aby zmenil svoj život.';'Niektorí ľudia nemusia pre svoje šťastie nič urobiť.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Peniaze nie sú všetko.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Kto má peniaze, môže si kúpiť všetko.';'Aby bol človek šťastný, nestačí, aby mal len peniaze.';'Peniaze sú dôležitým predpokladom šťastia.';'Bez peňazí sa žije zle.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%