Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Hlupákom sa nedá veriť.';'Od neinteligentných ľudí netreba veľa očakávať.';'Aj keď sa niekto nesnažil, dosiahol výborné výsledky.';'Aby mal človek v záhrade peknú úrodu, netreba vynaložiť žiadnu námahu.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Peniaze nie sú všetko.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Ľudia túžiaci po majetku majú zlé charakterové vlastnosti.';'Kto chce byť bohatý, musí preto aj niečo urobiť.';'Bez peňazí sa žije ťažko.';'Dobrý príjem nie je zárukou šťastného života.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Každý si je strojcom svojho šťastia.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý človek rozhoduje o tom, ako bude vyzerať jeho život.';'Kto sa nesnaží, je niekedy úspešnejší ako ten, kto sa nenamáhal.';'Šťastie je nevyspytateľné.';'Byť je viac ako mať.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%