unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Hlupákom sa nedá veriť.';'Od neinteligentných ľudí netreba veľa očakávať.';'Aj keď sa niekto nesnažil, dosiahol výborné výsledky.';'Aby mal človek v záhrade peknú úrodu, netreba vynaložiť žiadnu námahu.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Peniaze nie sú všetko.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Ľudia túžiaci po majetku majú zlé charakterové vlastnosti.';'Kto chce byť bohatý, musí preto aj niečo urobiť.';'Bez peňazí sa žije ťažko.';'Dobrý príjem nie je zárukou šťastného života.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Každý si je strojcom svojho šťastia.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý človek rozhoduje o tom, ako bude vyzerať jeho život.';'Kto sa nesnaží, je niekedy úspešnejší ako ten, kto sa nenamáhal.';'Šťastie je nevyspytateľné.';'Byť je viac ako mať.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%