Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Črepy prinášajú šťastie.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Črepy su znamením, že sa stane niečo dobré.';'Agresívni ľudia majú šťastie, lebo keď sú nahnevaní, hodia v zlosti niečo na zem.';'Keď sa niečo rozbije, treba to aj upratať.';'Šťastie je vrtkavé.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Kto sa nesnaží, má častokrát väčšie úspechy ako ten, kto sa namáhal.';'Najšťastnejší je ten, kto má na jeseň v záhrade najkrajšiu úrodu.';'Sprostí sedliaci túžia po hrubých zemiakoch.';'Kto sa dobré stará o hospodárstvo, dosahuje výborné výsledky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Každý si je strojcom svojho šťastia.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý nesie zodpovednosť za svoj vlastný život.';'Šťastie jednotlivca ovplyvňujú viaceré faktory.';'Každý nemá dostatok sily, aby zmenil svoj život.';'Niektorí ľudia nemusia pre svoje šťastie nič urobiť.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Peniaze nie sú všetko.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Kto má peniaze, môže si kúpiť všetko.';'Aby bol človek šťastný, nestačí, aby mal len peniaze.';'Peniaze sú dôležitým predpokladom šťastia.';'Bez peňazí sa žije zle.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%