Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Škodolibost je největší radost. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • škodolibost Lemma: škodolibost
  • je Lemma: být
  • největší Lemma: velký
  • radost Lemma: radost

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na lidskou vlastnost, která se projevuje pocitem radosti a zadostiučinění při smůle nebo neúspěchu druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
No, já z toho měl ke konci víceméně čurinu také, jenom jsem ale doufal, že nedojde na tu největší a nebudu muset fakt jít přes půl Prahy jen v ponožkách. Přece jenom ještě je zem studená... [...|Wissenssammlungen/Sprichwörter/... Takhle jsem se dlouho nenasmála. Je to hnusný, ale je to tak. Škodolibost je největší radost. Obdivuju duchapřítomnost a invenci, já bych asi propadla zoufalství. http://manek.bloguje.cz/773564-botky-samochodky.php

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví