unbekannter Gast

Žádné pravidlo není bez výjimky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • žádné Lemma: žádný
  • pravidlo Lemma: pravidlo
  • není Lemma: být
  • výjimky Lemma: výjimka

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že žádné pravidlo či norma neplatí absolutně, vždy je možné nalézt alespoň malou odchylku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Je to z latinského "Exceptio confirmat regulam." Další latinské přísloví je "Nulla regula sine exceptione.", tedy "Žádné pravidlo není bez výjimky."

U každého pravidla lze předpokládat výjimku. Tím je, myslím, řečeno vše. nota brevis http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=165998&kateg=1&nove=0&orderbyide


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pravidla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pravidla" {0,1 [word="výjimky"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="výjimky"


Seznam všech přísloví