Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Žádné pravidlo není bez výjimky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • žádné Lemma: žádný
  • pravidlo Lemma: pravidlo
  • není Lemma: být
  • výjimky Lemma: výjimka

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že žádné pravidlo či norma neplatí absolutně, vždy je možné nalézt alespoň malou odchylku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Je to z latinského "Exceptio confirmat regulam." Další latinské přísloví je "Nulla regula sine exceptione.", tedy "Žádné pravidlo není bez výjimky."

U každého pravidla lze předpokládat výjimku. Tím je, myslím, řečeno vše. nota brevis http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=165998&kateg=1&nove=0&orderbyide


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pravidla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pravidla" {0,1 [word="výjimky"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="výjimky"


Seznam všech přísloví