Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Želanie je otcom myšlienky.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • želanie Lemma: želanie
  • je Lemma: byť
  • otcom Lemma: otec
  • myšlienky Lemma: myšlienka

Význam(y)#

Príslovie hodnotí zámer , ktorý sa nepodarilo uskutočniť, alebo hodnotí postoj človek, ktorý uveril niečomu , čo si želal, ale nebola to pravda . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Prianie je otcom myšlienky. [Doklad 5] [Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • prianie Lemma: prianie
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
V SAV nám prekáža napríklad časté menenie podmienok hospodárenia príspevkových organizácií štátu, ktoré si nemôžu stanoviť dlhodobejšiu stratégiu rozvoja. Aj keď reformy rámcovo podporujeme a chápeme ich nevyhnutnosť, pričom Svetová banka označila nedávno Slovensko za najreformnejšiu krajinu, nemôžeme nevidieť, že občas skĺznu do roviny umenia pre umenie, že sa stávajú samoúčelnými, že sa potácajú medzi teóriou decentralizácie a centralizačnou praxou. Príkladom toho je periodická snaha o rušenie niektorých rozpočtových kapitol a vytváranie veľkých, nepružných štruktúr. Iným problémom je netrpezlivé predbiehanie reálneho vývoja, kde želanie je otcom myšlienky, dokumentované napríklad zavedením nástroja štátneho rozpočtu na tri roky. Dôsledkom toho je, že aspoň v najbližších rokoch sa o ročných rozpočtoch nebude rokovať raz, ale tri razy. Som rád, že mi pri písaní tohto príspevku nenapadli ďalšie problémy. Možno je to preto, lebo som sa držal iba domácej scény a nehovorím o politike Európskej únie, čo by bola téma na osobitné pojednanie. Nechcem tiež, aby moje vystúpenie vyznelo príliš kriticky. Luby, Štefan: Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty. Bratislava: Veda 2005.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
"Želanie je otcom myšlienky," konštatoval Paul de Jager, generálny manažér spoločnosti Shipmate, ktorá sa optimisticky pustila do výroby majstrovských vlajok. Svieti na nich nápis "Holland Wereldkampioen 2010" (Holandsko majster sveta 2010). O komerčnom úspechu pohotovej firmy niet pochýb, len v stredu sa predalo 1000 vlajok s rozmermi 1 x 1,5 m v cene 18,5 eura. "Áno, ideme do rizika, ale viera v silu nášho tímu je veľká," vyhlásil De Jager. http://sport.joj.sk/ms-jar-2010/8-7-2010/clanok/spanieli-vyjedli-vsetku-sunku.html


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Der Standard Je to takmer isté: Schüssel mieri do Bruselu . Rakúsky kancelár je najnádejnejším kandidátom na pozíciu predsedu Európskej komisie. Sú tieto chýry pravdivé? Pri ich uvádzaní sa novinári väčšinou odvolávajú na "vysokého reprezentanta Európskej komisie" a "mocného europoslanca". V prípade vysokého predstaviteľa ide zrejme o komisára pre poľnohospodárstvo Franza Fischlera. Je zrejmé, že má k dispozícii dobré informácie a dokáže situáciu objektívne analyzovať. Europoslanec bude pravdepodobne nemecký kresťanský demokrat Elmar Brok alebo líder frakcie konzervatívcov v Európskom parlamente Pöttering. U nich je otcom myšlienky želanie. V skutočnosti sú Schüsselove šance intaktné. Už roky platí, že len bývalí predsedovia vlád sú vhodní na post predsedu komisie. Vo funkcii ho musí podporiť aj Európsky parlament, v ktorom bude zrejme po júnových voľbách konzervatívna väčšina. Okrem toho teraz je na rade predseda z malej krajiny. To všetko sa hodí na Schüssela. Môže sa však ním stať kancelár, ktorého európska pätnástka v dôsledku koalície s Haiderom potrestala sankciami? Hospodárske noviny 03/12

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Podpredseda HZDS Ján Kovarčík povedal, že ide o jeden z ďalších Ficových populistických výrokov, ktoré môžu byť zaujímavé až v roku 2004. Vojtech Tkáč si myslí, že vstup do únie znamená najmä zodpovednosť pre politikov i občanov. „Toto je podstatnejšie ako otázka pobytu vo vláde,“ dodal. Politológ Grigorij Mesežnikov považuje Ficovo vyhlásenie za logické pokračovanie jeho doterajších aktivít. Nemyslí si, že by voľby priniesli zmenu pomeru síl medzi koalíciou a opozíciou. „Ide naozaj o situáciu, keď prianie je otcom myšlienky.“ SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.04.2003


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Logicky do karát privátnych značiek nahráva aj celková ekonomická situácia. Porovnanie podielu privátnych značiek na celkovom predaji s hospodárskymi cyklami ukazuje, že v časoch hospodárskej stagnácie sa ich podiel zvyšuje. Zaujímavejší je však pohľad na to, čo sa s privátnymi značkami deje v časoch ekonomického rastu. Ich pokles na predaji je v tomto období len mierny alebo dokonca nijaký. Hoci sa predpokladalo, že nástup privátnych značiek je len módna záležitosť. A že sa spotrebitelia zakrátko vrátia k osvedčeným značkovým produktom. Zatiaľ sa zdá, že želanie je otcom myšlienky. Aj keď rast trhového podielu vlastných brandov nie je už taký výrazný ako pred pár rokmi, stále rastie na úkor značkových tovarov. http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/privatne-znacky-uz-vyrobcom-prekazaju.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
To však nie je veľmi realistická vízia: stačí si pozrieť vývoj ruského HDP, jednoducho, Rusko má od postavenia vývozcu prosperity a stability ešte ďaleko. Ako perspektívnu však z pohľadu amerických záujmov vidia spoluprácu s Ruskom v otázkach riešenia regionálnych konfliktov, jadrovej bezpečnosti, nešírenia jadrových zbraní, v medzinárodnom obchode a v starostlivosti o životné prostredie. Silné Rusko môže podľa správy údajne vyvíjať pozitívny vplyv na svojich susedov tak v Európe, ako aj v širšej Eurázii. Ide o nanajvýš kontroverzné tvrdenie, kde skôr prianie je otcom myšlienky. Stačí si spomenúť na skúsenosti bývalého Československa s „ pozitívnym vplyvom “ vtedajšieho ZSSR. Kto vie, ako by sa boli skončili konzultácie s expertmi z pobaltských krajín, Poľska či Maďarska, či by sa – azda s výnimkou Bieloruska – bola našla nejaká európska krajina, ktorá by stála o „pozitívny vplyv silného Ruska“. Ak by RF nepokročila v reformách a ostala dovozcom medzinárodných ekonomických, politických a bezpečnostných zdrojov, potom podľa autorov správy hrozí, že by zaostala za európskymi a ázijskými krajinami. Domino Fórum 2001-08

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Nedostatkom prvej verzie podľa môjho názoru je, že z premisy nevyplýva záver, resp., že advokát nevyhnutne neporušuje nezávislosť tým, že v postavení obhajcu pôsobí ako agent. Problémom druhej verzie je skutočnosť, že i v prípade, ak by sme akceptovali správnosť jeho záverov, daná úvaha nijako nesúvisí s medializovanými okolnosťami prípadu dr. Mešencovej. Nie je mi celkom zrejmé, ako zo skutočnosti, že advokát v postavení obhajcu pôsobí ako agent, vyplýva jeho závislosť „od toho, kto jeho činnosť riadi.“ V tomto prípade sa mi skôr zdá, že želanie je otcom myšlienky. Spolupráca akejkoľvek osoby, teda i advokáta s orgánmi činnými v trestnom konaní je výlučne na dobrovoľnej a konsenzuálnej báze oboch zúčastnených strán. Inými slovami, ktokoľvek pristúpi na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní v postavení agenta si naďalej zachováva svoju nezávislosť pokiaľ ide o rozhodovanie, čo je v danej veci ochotný ako agent uskutočniť. Orgány činné v trestnom konaní vo vzťahu k agentovi nevystupujú ako zvrchované štátnomocenské orgány oprávnené agentovi prikázať, aby niečo konal, ale ako spolupracujúce orgány v rozhodujúcej miere závislé od súčinnosti agenta a jeho ochoty spolupracovať. Advokát – agent môže kedykoľvek odmietnuť vykonanie akéhokoľvek úkonu, o ktorom si myslí, že je v rozpore so záujmami jeho klienta. Za takéto odmietnutie ho nemôžu orgány činné v trestnom konaní nijako sankcionovať. http://www.sak.sk/blox/cms/sk/zone1/bulletin/archiv/id4/id7/id6

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="želanie"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="želanie" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="otcom"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="otcom" , [lemma="prianie"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="prianie" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="otcom"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="otcom"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter