unbekannter Gast

Přání je otcem myšlenky.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • krev Lemma: krev
  • není Lemma: být
  • voda Lemma: voda

Význam(y)#

Přísloví hodnotí počínání člověka nebo skupiny lidí, kteří jsou schopni proměnit svou touhu v konkrétní plán a ten pak uskutečnit. [Doklad 1] Někdy je zdůrazněna spíše touha než uskutečnění plánu.

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Obchodní strategií firmy bylo nejenom zavedení se na nově se tvořícím českém a slovenském trhu, ale proniknutí i na export. Rčení "přání je otcem myšlenky" v tomto případě dokonale platilo. P-KVARTET s.r.o. v té době získal v podobě dvou významných výrobních německých firem své strategické obchodní partnery. Požadavky německých partnerů na kvalitu i kvantitu produkce byly vysoké. Stávající prostory nevyhovovaly potřebám objemu výroby. Krkonoše, č. 1/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
přání je otcem


Seznam všech přísloví