Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Kde je vôľa, tam je cesta.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kde Lemma: kde
  • je Lemma: byť
  • vôľa Lemma: vôľa
  • cesta Lemma: cesta

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že človek nájde spôsob, ako dosiahnuť svoj cieľ , ak je vytrvalý . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje o zdôrazävacou časticou "aj .., Vždy aj ...". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kde je vôľa, nájde sa aj cesta. Wo der Wille ist, findet man auch den Weg.
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • nájde Lemma: nájsť
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Veď nie nadarmo ho Vladimír Mečiar ustanovil šéfom volebnej kampane. Ústredná rada Pravej SNS schválila prvých štrnásť mien na svojej kandidačnej listine. Volebným lídrom bude predseda Ján Slota a okrem ďalších terajších poslancov sa tam objavia aj zástupcovia Strany dôchodcov Slovenska. Okrem toho, že je to pozoruhodné, sa v tom skrýva aj kúsok akejsi symboliky. Premiér Mikuláš Dzurinda pokrstil v uplynulých dňoch svoju knihu Kde je vôľa, tam je cesta s podtitulom Môj maratón, ktorá vyšla v neuveriteľnom náklade 50 tisíc kusov a začína sa vetou: „Posledné parlamentné voľby v minulom tisícročí mi priniesli prezývku bicyklista.“ Naozaj iba táto jediná prezývka je publikovateľná. Obyvatelia viacerých blokov v mestskej časti Košice - Západ dostali do schránok okrem pozvánky na míting s predsedom HZDS - ĽS aj malé balenie kávy s podpísanou fotografiou predsedu hnutia so šálkou v ruke z volebnej kampane 1998, pričom tam chýba údaj o záručnej lehote výrobku. Slovo 2002-07

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
TPreto som rád, že sme dostali prísľub, že sa to zmení, že zlé predmety sa vyhodia a pribudne viac programovacích predmetov, ktoré sú ďaleko užitočnejšie. Koho dnes ohúrite znalosťou koaxiálnych káblov. Oveľa lepšie pôsobí, keď si do životopisu napíšete znalosť C + +, Delphi, SQL alebo PHP. Musím priznať, že som bol nadmieru spokojný. Snáď sa nám podarilo presvedčiť vedenie odboru a výsledok sa dostaví v čo najkratšom čase. Dúfam, že ešte nebudem starý šedivý deduško so zubami v pohári. Kde je vôľa, tam je aj cesta. Stačí komunikovať. Keď sa budeme tváriť, že sa nás to netýka, nikdy sa nič nezmení. Komunikácia si ale vyžaduje dve strany. Aj vedenie školy musí prejaviť záujem o študentov a ich potreby. Darmo si budeme vykrikovať naše požiadavky a názory, darmo budeme behať po škole v teplákoch, keď nie je ochota rozumne diskutovať. Texty zo SME blog 2005-09-21


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Je nevyhnutné veľmi urýchlene zadefinovať jasnú stratégiu informatizácie celej spoločnosti ako kompaktného celku. Ako povedal Mart Laar, bývalý premiér Estónska, krajiny, ktorá nás, čo sa týka informatizácie, predbehla, našou výhodou je, hoci dnes zaostávame, že už nemusíme opakovať chyby, ktoré urobili oni. Proces informatizácie musí byť od začiatku koordinovaný, musí mať jasného garanta všetkých jednotlivých krokov. Preto si myslím, že vláda by už nemala dlhšie čakať s vymenovaním zodpovedného splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. Som presvedčený, že kde je vôľa, tam je vždy aj cesta, “ komentuje odporúčania vláde Peter Kollárik, generálny riaditeľ Siemens Nové spôsoby využívania eGovernmentu Väčšina pravidelných používateľov internetu navštevuje internetové stránky štátnej správy iba na získanie informácií z oblastí, ako je cestovný ruch alebo zdravotníctvo, a nie s cieľom uskutočnenia on - line transakcií, ako je napríklad podanie daňových priznaní či žiadosť o vystavenie cestovného dokladu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Accenture. Hospodárske noviny 04/11


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

TNa potvrdenie toho dodáva , že sám bol so ženou v Kanade až ako štyridsaťročný a celý rok prechádzal rôznymi zamestnaniami. Roznášal pizzu, robil robotníka na stavbách, upratoval v domácnostiach. Jednoducho, kto sa chce presadiť, nemôže si spočiatku vyberať, musí sa prispôsobiť. Keď má človek chuť robiť, prácu si nájde, aj keď možno v začiatku úplne inú, ako očakával. Ale aj to je podľa Tomáša Szaba život a skúsenosti sa mu neskôr určite zídu. Je presvedčený, že tam, kde je vôľa, nájde sa aj cesta. Profit 2001/08


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Nestane sa , že po zlacnení roamingu stúpne počet roamingových hovorov a kvantita vyrovná pokles cien ? Europoslanci , ktorí majú odobriť návrh Európskej komisie , si myslia , že áno . Dvaja mobilní operátori v Bruseli strašia , že nie , a že v snahe zachovať tržby budú musieť zvýšiť ceny národných hovorov . O oprávnenosti ich obáv možno pochybovať , o ich motivácii nie . Vyhovuje im totiž súčasný stav . Možno sa Európska komisia k regulovaniu nakoniec ani nedostane . Nekompromisným postojom postupne dosahuje , že operátori začínajú nachádzať cesty , ako znížiť ceny . Kde je vôľa , tam je cesta . Fakt , že vôľu operátori našli až pod hrozbou zavedenia regulácie , znamená facku princípom slobodného podnikania . Bola to však výchovná facka , vďaka ktorej si operátori uvedomili , že okrádať ľudí na pridelených frekvenciách sa nepatrí . Keby som mal možnosť . . . Keby som mal možnosť , vycestujem do Mexika . Samozrejme , že sa väčšina z vás oprávnene spýta , prečo práve do tejto krajiny , keď turistikychtiví majetní jednotlivci sa skôr ťahajú na príťažlivé pláže v celkom iných častiach sveta . Hospodárske noviny 04/11


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Dovolím si pochybovať o tom, že sa termín rok 2008 podarí stihnúť, a nemyslím si, že by integrácia prebiehala nejako dynamicky. Skôr zostane v oblasti penzijných, prípadne zdravotne poistných systémov. Vladimír Houba, Prosoft : Aký odkaz by ste nechali vládam, ktoré nastúpia v krátkom čase po voľbách, čo sa týka odstraňovania neefektívnosti vo verejnom obstarávaní, korupcie, najmä v oblasti obstarávania týchto projektov informačných technológií. Myslíte si, že je reálna vôľa a šanca dostať to na roveň, ktorú by sme si všetci želali? Ivan Mikloš: Kde je vôľa, tam je cesta. To sú slová môjho šéfa. Jednoducho to chceme presadzovať, považujeme to za prioritu, za kľúčovú vec. Keď som hovoril o o IT, najmä čo sa týka ústredných orgánov štátnej správy, stav je naozaj nelichotivý. Poriadok sa bude dať urobiť vtedy, keď sa to pojme naozaj komplexne. Keď sa vytvoria a presadia jednotné štandardy a rozhrania, keď to bude mať svojho pána, a keď bude vôľa urobiť to. Hospodárske noviny 06/07

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Platí to aj pre súčasné ambície premiéra Mikuláša Dzurindu získať si v parlamente širšiu podporu na plnenie vládneho programu aj z radov mimokoaličných poslancov. Či už sa to niekomu páči alebo nie, niet žiadneho relevantného argumentu, ktorý by mu toto právo upieral. Ak pociťuje skutočnú zodpovednosť za správu krajiny a dotiahnutie reforiem spustených jeho kabinetom, inakšie postupovať ani nemôže. Vyčítať mu vierolomnosť či nemorálnosť je smiešne. Už dávno na verejnosti dostatočne razantne prezentoval svoje krédo: kde je vôľa, tam je cesta! Keďže vôľa mu stále nechýba, cestu si kliesni presne podľa vlastného presvedčenia. Opozičných politikov to, samozrejme, musí iritovať. Najmä preto, že dnes vládne štatisticky veľmi nepopulárny politik s obrovským prepadom preferencií. To ich, samozrejme, vedie k spochybňovaniu Dzurindovej mocenskej metódy, za ktorou vidia iba politickú korupciu, bezmocnosť a morálny úpadok prvého správcu moci v krajine. Hospodárske noviny 04/08

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="vôľa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vôľa" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cesta"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter