Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Cesta je cieľ#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

 • Nemecky: Der Weg ist das Ziel Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."
 • Slovinsky: Pot je cilj.
 • Česky: Cesta je cíl.
 • Maďarsky: Maďarské príslovie

Komponenty#

 • cesta Lemma: cesta
 • je Lemma: byť
 • cieľ Lemma: cieľ

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že zmyslom života má byť neustále napredovanie a dôležitý je spôsob a prostriedky, ako dosahujeme realizujeme svoje zámery a svoje ciele . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Cesta je cieľom. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa takmer výlučne vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Sólové počiny majstra však, ako to už v prípade bubeníkov býva, dopadli vždy trochu rozpačito. Erskine je skrátka rodený teamový hráč, čo dokazuje v prípade svojho tria, kde sa skutočne nedá povedať, kto je leader, a kde "nikto nehrá sólo, a pritom každý hrá stále sólo". Erskine akoby svoju šťavnatú hru dekomponoval a znovu poskladal v inom móde. V Down Beate to vystihli presne; trio akoby chcelo každým tónom povedať - cesta je cieľ. Erskine a jeho priatelia sa pustili do objavovania subtílnych štruktúr, kde je izolovaný tón rovnocenný tónovému clusteru a ten zasa tichu medzi tónmi, kde pentatonika je rovnocenná plnej dvanásťtónovej dodekafonickej škále a úder v prázdne je rovnako dôležitý ako rytmická pulzácia. Erskine neženie, ale tká. A žne hudbu, ktorá asi bude vyhovovať skôr zasnívaným povahám, ktoré nie sú nedočkavé a pre ktoré je pohyb v čase menej podstatná zložka hudby. Aha, a album odporúčam audiofilom, je nasnímaný skutočne prekrásne. http://www.inzine.sk/article.asp?art=1044; E

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Od ich uskutočnenia, a teda prekonania istej "middle - life" krízy, v ktorej sa EÚ momentálne nachádza, je dnes ešte ďaleko. Napriek tomu však ide o udanie nového tónu nadchádzajúcemu francúzskemu predsedníctvu EÚ. Kontroverzie v rámci EÚ Príčinou súčasného stavu Európskej únie je predovšetkým absencia komplexnejšej koncepcie jej ďalšieho smerovania. Pripomína to praktizovanie princípu "cesta je cieľ", alebo výrok legendárneho rakúskeho satirika Helmuta Qualtingera: "Nemám poňatia, kam idem, ale zato tam budem rýchlejšie." Situáciu navyše komplikuje fakt, že EÚ nehovorí jedným jazykom. Na nasledovné otázky - rozhodujúce pre jej budúcnosť - existujú namiesto jednoznačných odpovedí, diametrálne odlišné názory. Kde sú hranice Európskej únie? Na prvý pohľad by sa zdalo, že je pomerne ľahko odpovedať zohľadnením geografických, kultúrnych, hospodárskych a politických kritérií. Toto však EÚ spochybnila na minuloročnom decembrovom summite v Helsinkách rozhodnutím o udelení kandidátskeho štatútu Turecku. Domino Fórum 2000-06


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Taký som ja prefíkaný, nechávam si zadné dvierka, pre prípad, že by som sa nakoniec mýlil. Nemyslite si. Aj ja by som chcel veľkú, instantnú pravdu o tom, ako je to všetko vlastne - život, vesmír a vůbec. A hoci viem, že žiadnu magickú všeformulku, čo by vyriešila môj život za mňa, nenájdem, hľadám stále ďalej. Tak nejako totiž cítim, že práve v jej hľadaní spočíva zmysel vecí. Ako to povedal už ktosi predo mnou, samotná cesta je cieľom. Preto ešte nehádžem flintu do žita. Viem totiž, že je v ňom prasa. Ono slávne prasa v žite. Jedna z tých svíň, čo im hádžu perly. V žite je prosto sveta žiť, chápete ? Asi ako Ištvánovi v tom bahne na začiatku. Kolibríky a hrošie kože. Motorky a veľký apetít. Sexuálny, ako ináč. Pamätáte ? Tak šup šup, bežte už písať, všetko o Ištvánovi. Lebo ja to za vás neurobím.... lebo je to tak... SME blog 2005-09-21

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Keby študenti nechlastali, bola by to rovnaká fantazmagória ako verejnoprávna STV hospodáriaca so ziskom. ( Ech, keby rodičia tušili, koľko z mesačnej apanáže sa spotrebuje na nepožehnané účely, zaraz by svojho potomka odkázali na samostatnú zárobkovú činnosť.) Lenže keď som prišla do Mlynskej Doliny, zarazilo ma, že nájsť voľný flek v krčme bolo takmer nemožné. Táto technická prekážka sa riešila organizovaním chodbovíc, krúžkovíc, lámavíc. Tí sofistikovanejší zohnali pípu a bola sudovica. Hlavným mottom bolo „cesta je cieľ“ — žiadne duchaplné debaty, ale čo najrýchlejšie dosiahnutie stavu delíria. Neskôr zasiahla ruka trhu, počet krčiem sa zdvojnásobil a nasýtil neutíchajúci dopyt. Insitné alkoholické posedenia sa organizujú naďalej, hoci zriedkavejšie ako v časoch mojej mladosti — a to z dôvodov ekonomických alebo pod vplyvom nostalgie. Aha, a aby som nezabudla — pod blahodárnym účinkom tmy a niekoľkých promile sa párilo aj nespáriteľné. Lepšie ako vidiecka diskotéka Z toho vyplýva, že internátne prostredie je pre intelektuálnu mládež tým, čo dedinská zábava pre obyčajný plebs. http://www.inzine.sk/article.asp?art=9229; A iné


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Preto keď sa Gerhard Schröder hlási so zásadnejším príspevkom k reforme EÚ – v podstate prvý raz od nástupu do funkcie – v každom prípade to stojí za pozornosť. Platí to tým viac, že nejde o nejakú prázdnu víziu, ktorá by nadobúdala váhu práve len tým, že za ňou stojí jeden z najdôležitejších európskych politikov. Jeho reformný návrh pod názvom Zodpovednosť pre Európu je totiž vo svojej podstate vytýčením finálnej podoby EÚ, teda konceptom, ktorý doteraz úplne absentoval – projekt rozšírenie EÚ je v súlade s filozofiou „cesta je cieľ“ len jeho náhradkou. Vo všeobecnosti návrh obsahuje požiadavku „ jasného vymedzenia kompetencií “medzi inštitúciami EÚ a jej členskými krajinami, konkrétne: Európska komisia sa má pretransformovať na „silnú európsku exekutívu“ (pozoruhodné, že Schröder, podľa všetkého vedome, respektíve zo strachu pred obvineniami zo snahy o európsky mocenský centralizmus, nepoužil jednoznačný termín vláda). Domino Fórum 2001-05

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

V Göteborgu írsky premiér Bertie Ahern uviedol minulotýždňové špekulácie na pravú mieru: „Írsko nechce, aby si ľudia v kandidátskych krajinách mysleli, že sme proti rozšíreniu, “ a dodal, že írske ‘nie‘ je v skutočnosti výrazom „priepasti medzi inštitúciami EÚ a jej obyvateľstvom. Chýba nám jasnosť a transparentnosť. “ Narážal tým na skutočnosť, že komplikovaná a nezrozumiteľná zmluva z Nice je súčasťou princípu „cesta je cieľ“, toho tackania sa od jedného polovičatého kompromisu k druhému bez hlbokého presvedčenia o zmysluplnosti toho celého. A ešte sa to vydáva za úspech, hoci naň v skutočnosti nikto neverí. Z demokraticko - politického hľadiska by teda najčistejším riešením bolo jej znovuotvorenie, tým viac, že od začiatku aj tak ani zďaleka nie je považovaná za ideálne riešenie. Bolo by to predovšetkým realizáciou toľko deklarovaného úsilia, „ počúvať hlas občana a približovať sa mu “ a Európskej únii by dalo punc dôveryhodnosti. Tomu však predbežne nič nenasvedčuje. Domino Fórum 2001-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cesta" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="cieľ"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cieľ"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter