Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Cesta do pekla je vystlaná dobrými predsavzatiami.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • cesta Lemma: cesta
  • pekla Lemma: peklo
  • vydláždená Lemma: vydláždený
  • dobrými Lemma: dobrý
  • predsavzatiami Lemma: predsavzatie

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje varovanie , že nie je dobré dávať si opakovane veľa záväzkov , pretože v praxi sa nemusí podariť ich uskutočniť a ani ďalšími predsavzatiami sa nemusí dosiahnuť zmena. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa rovnako používa s komponentom dláždená aj vydláždená. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Cesta do pekla je dláždená/vydláždená peknými/dobrými/tými najlepšími predsavzatiami/úmyslami. potenciálny komentár
[Doklad 5] [Doklad 7] [Doklad 8]

Variantné komponenty#

  • úmyslami Lemma: úmysel
  • najlepšími Lemma: dobrý
  • dláždená Lemma: dláždený
  • vydláždená Lemma: vydláždený

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často vyskytuje v mennej podobe "cesta do pekla" [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Je však naivitou zo strany politického subjektu stavať iba na takej stratégii, ktorá počíta s tým, že jeho skutočné úmysly sa nedajú demaskovať. A to aj napriek tomu, že je možné maskovať svoje úmysly tak, že na ich realizáciu sa používa ako prostriedok aj právo a zákon ( aby sa konaniu dodala istá legitimita ). Pri slove „úmysly“ zrejme nášmu človeku najskôr príde na um ono cynické „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“ K tomu treba dodať, že ak toto neraz platí, neznamená to, že platí aj opak, totiž „ Cesta do raja je dláždená zlými úmyslami. “ Úmysel, intencia je vodidlom celého nášho konania, či chceme alebo nie, inak konať nemôžeme. A z konania, naopak, usudzujeme jeho úmysel. SME 1994/10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
GWYNNE DYER, Londýn ( Autor je historik a publicista ) Kongresman za štát Arizona Matt Salmon je jedným z najtvrdších oponentov súčasnej americkej politiky na Balkáne. Republikáni, medzi nimi i vy, sú proti leteckým náletom NATO na Juhosláviu. Aký je váš alternatívny plán, ako zabrániť etnickým čistkám prezidenta Miloševiča? Len do začiatku náletov muselo Kosovo opustiť 400 000 etnických Albáncov. "Ja som za to, aby sa niečo robilo, keď sa šliape po ľudských právach. Ale nestačí mať dobrý úmysel. Cesta do pekla je tiež dláždená dobrými úmyslami. Zlepšila sa po leteckých náletoch situácia Albáncov v Kosove ? Nie. Neznášam, keď sa podnikajú nepripravené vojenské akcie bez akéhokoľvek plánu, bez stratégie, keď sa podceňuje protivník."A vaše alternatívne riešenie namiesto leteckých náletov?" Rozprával som sa s viacerými Albáncami žijúcimi v USA. Myslia si, že najlepšie by bolo poskytnúť zbrane Albáncom, tej ich armáde, ako sa volá? SME99/04


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Ešte raz o abecede Medzinárodný právny poriadok bol vždy mimoriadne krehkým útvarom. Silné štáty ho koniec koncov rešpektovali len vtedy, keď to vyhovovalo ich záujmom. Vojny nášho storočia však ukázali, že brutalita sa oveľa častejšie spája s moralizovaním, ako s rešpektom k čo ako nedokonalému právu. Dokonca aj čisto účelový vzťah k medzinárodnému právu je nakoniec humánnejší než fanatizmus dobra. Cesta k barbarstvu vedie aj cez moralizovanie politických vzťahov, a to tak vo vnútri jednotlivých štátov, ako aj vo vzťahu medzi štátmi. Koľkokrát sa ešte budeme musieť presvedčovať, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. To platí tak pre jednotlivcov, ako aj pre štáty. Nijako nechceme znehodnocovať hodnotu dobrých úmyslov a možno má pravdu ten, kto tvrdí, že ak je na svete niečo dobré, tak je to dobrá vôľa, predsa si však myslíme, že oveľa väčšiu pozornosť by sme mali venovať uvažovaniu o následkoch svojho konania. Kľúčovou otázkou konca nášho storočia je, ako sa vo boji s barbarstvom nestať barbarmi. Nové slovo 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Ako môžete mať na hocičo taký istý názor ako pred mesiacom?! Situácia je beznádejná, nie však vážna. Kto daruje alibi na 21. 8. 1968 až 17. 11. 1989? Ja už nevstúpim do ničoho, mám rád čisté topánky. Boh je mŕtvy, Marx tiež a ani ja sa necítim najlepšie. J. Vodňanský : Včera sen, dnes realita - jde s námi i Mohorita. Není Vasil jako Vasil - každý sklidí, co si zasil. Kosák a kladivo - choďte už na pivo ! Cesta do pekla je dráždená dobrými úmyslami. Revolúcia? Áno. Ale nie pred desiatou ráno ! Po nežnej revolúcii - nežné gilotíny ! Výzva k spoluobčiankam nižších vekových kategórií : Váš trvale odmietavý postoj k pohlavnému styku so mnou je poľutovaniahodným príkladom neúcty k základným ľudským právam. Zamyslite sa nad sebou a prestaňte, prosím, brzdiť helsinský proces. Vždy je lepšie, keď ťa zavrú, ako keď ťa otvoria. Si za nenásilie, alebo chceš po papuli? Herci robia politiku - politici divadlo. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=388456568&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Túto odpoveď mi dal pred rokom 1968, dozvedel som sa, že po roku 1968 odpovedal na podobnú otázku inak, Tiso nemohol odmietnuť Hitlerovu ponuku, hoci paradoxne povestným " menším zlom " bol samostatný štát. Ak by bol odmietol Tiso, Hitler mal ešte v zálohe Tuku, ktorý by bol nakoniec samostatnosť vyhlásil a jeho režim by sa istotne približoval viac nacistickým vzorom ako ten, čo bol nastolený pod Tisovým vedením. Lenže práve na politiku " menšieho zla " možno vzťahovať aforizmus, že cesta do pekla je dláždená dobrými predsavzatiami. Nacisti si dokázali v každej krajine, ktorá sa nachádzala vo sfére ich vplyvu, vytvoriť nátlakové skupiny, ktoré nacistom pomáhali vynucovať na vedúcich predstaviteľoch týchto krajín také ústupky, aké nemali ani v úmysle urobiť. Aj Tiso stál vždy pred dilemou, či urobiť ďalší ústupok alebo podať demisiu. Nakoniec musím predsa len dať za pravdu spomínanému profesorovi. Do neriešiteľnej situácie sa Tiso dostal už pred 14. marcom krokmi, ktoré likvidovali demokratický režim. %tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=8586; Práčovňa
Nové slovo 2008-05-06

[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):

“Prosto, masa ľudí, dnešných voličov, nie je ako celok kvalifikovaná rozhodovať o svojej budúcnosti. Priama demokracia takmer vylučuje prijímanie momentálne nepríjemných rozhodnutí, ktoré svoje výsledky prinesú neskôr, možno až o pár rokov. A okrem kvalifikácie je tu aj spätná väzba a zodpovednosť. Politici za svoje rozhodnutia zodpovedajú, prinajmenšom morálne. A platí to pre každý režim, vrátane najtvrdších diktatúr. Priama demokracia je však iná — oddeľuje právomoc od zodpovednosti. Za rozhodnutia nie je zodpovedný nikto konkrétny. Priama demokracia je jednoducho stroj na dláždenie cesty do pekla dobrými úmyslami. Každopádne, už samotná možnosť elektronického hlasovania prinesie do politiky budúcnosti zmeny. Iná bude tvár volebných kampaní, urýchli sa spätná väzba a prieskumy verejnej mienky začnú byť naozaj presné. Aj keď budeme spočiatku národne hlasovať len za Miss Slovensko 2050, na mieste dnešných politikov by som hlavu do piesku neschovával. Chobotnica dosiahne takmer všade a hoci je zatiaľ pomalá, raz sa naučí plávať aj v kalných vodách. http://www.inzine.sk/article.asp?art=8586; Práčovňa uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ale jej sa málilo byť ženou dedinského učiteľa, prinútila ho ísť do Bratislavy, a tak zavinila jeho smrť pri plnení služobných povinností, ako vznešene nazývala tú nezmyselnú autohaváriu. A na dôvažok sa zoznámil s Helenou. Bolo to onedlho potom, ako získal v obývačke Janiných rodičov svoju hrdinskú jazvu na tvári. Okolo jednej v noci sa vracal domov zo Slovenskej pivnice. Ponáhľal sa s najlepším predsavzatím do vlastnej postele, no zlomyseľný osud spôsobil, že sa pred Krištáľ barom zaplietol do nevinného incidentu, ktorý opätovne potvrdil pravdivosť prastarého výroku: cesta do pekla je dláždená tými najlepšími predsavzatiami. Všetko vlastne spôsobila jeho slabosť pre cudzie ženy, ktorú — nech je to preňho ospravedlnením — pociťoval takmer vždy iba v opitosti. Oficiálne ešte chodil s Janou, zdalo sa mu však, že ich vzťah uviazol na mŕtvom bode. Okrem ustavičných výčitiek pre pitie mu liezli na nervy aj jej rodičia. Strážili si ju ako oko v hlave; pomaly končila vysokú školu a oni kontrolovali každý jej krok, akoby bola nejaká pubertiačka. Mitana, Dušan: Koniec hry. Bratislava: Smena 1984.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Sme len tri mesiace po voľbách. Hodnotenie bude objektívnejšie pri odchode tohto kabinetu. P: Zlé sú unáhlené a "ľúbivé" kroky, len rušiť a meniť zákony bez analýz a stratégie, akože pre ľudí. Napríklad ministerstva zdravotníctva, a to zrušenie 20 - korunáčok a následné zvýšenie jeho rozpočtu na štyri mesiace s tým, že potom sa uvidí. A pritom neexistuje žiadne konkrétne riešenie, žiadna stratégia boja proti rastúcej zadlženosti zdravotníctva. B: Často vidíme síce pekné úmysly, ale ako sa hovorí, cesta do pekla je dláždená peknými úmyslami. Vláda schválila štátny rozpočet, ktorý spĺňa kritérium deficitu potrebné na prijatie eura. Považujete napriek tomu náš vstup do eurozóny v januári 2009 za ohrozený? B: Pri takej rozbehnutej ekonomike, ako je v súčasnosti na Slovensku, by mal byť deficit rozpočtu ešte nižší. V opačnom prípade vládna spotreba pôsobí veľmi proinflačne. Preto vnímam ako reálne riziko nesplnenie inflačného kritéria. P: Pán premiér pri vyjadrení, že guvernér Národnej banky hodnotí rozpočet ako dobrý, nepovedal aj bod B. Hospodárske noviny 06/10

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cesta" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="pekla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pekla"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter