Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Kde je vůle, tam je cesta. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kde Lemma: kde
  • je Lemma: být
  • vůle Lemma: vůle
  • tam Lemma: tam
  • cesta Lemma: cesta

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení , že člověk, který má upřímnou snahu a je aktivní , vždy najde řešení problému . [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Veřejnost jistě také bude velmi pozorně sledovat, jak aktivně ke svým novým rolím policisté, žalobci i soudci přistoupí, zda budou vystupovat jako skutečné orgány výkonu trestní spravedlnosti, nebo zda budou "úřadovat", hledat problémy a volit alibistické postoje. I zda platí to staré, kde je vůle, tam je cesta... Právo, 4. 2. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vůle"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vůle" {0,3 [word="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="cesta"


Seznam všech přísloví