Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kde je vůle, tam je cesta. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kde Lemma: kde
  • je Lemma: být
  • vůle Lemma: vůle
  • tam Lemma: tam
  • cesta Lemma: cesta

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení , že člověk, který má upřímnou snahu a je aktivní , vždy najde řešení problému . [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Veřejnost jistě také bude velmi pozorně sledovat, jak aktivně ke svým novým rolím policisté, žalobci i soudci přistoupí, zda budou vystupovat jako skutečné orgány výkonu trestní spravedlnosti, nebo zda budou "úřadovat", hledat problémy a volit alibistické postoje. I zda platí to staré, kde je vůle, tam je cesta... Právo, 4. 2. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vůle"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vůle" {0,3 [word="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="cesta"


Seznam všech přísloví