Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A pénznek nincs szaga. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • pénznek Lemma: pénz
  • nincs Lemma: nincs
  • szaga Lemma: szag

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nem számít, milyen forrásból származik a bevétel, csak az a fontos, hogy pénz legyen. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] Titus Flavius Vespasianus császár – midőn fia, Titus, a szemére hányta, hogy adót vetett ki az árnyékszékekre, odatartotta a panaszt tevő császárfi orra alá az adókból befolyt egyik pénzérmét, s megkérdezte, érzi-e rajta a szagot? „Non olet” („Nincs szaga”) – felelte Titus.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Többek gyanúja szerint az olaj nem csak jött Horvátországból, hanem egy része vissza is került oda, ráadásul a horvátoknak, mivel a délszláv térségben háborús időkben a pénznek nincs szaga – mondotta informátorunk. Magyar Hírlap 1994/11/9

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Azok a kevésbé szerencsés futballklubok, amelyek a központi költségvetésből nem részesülnek, azok vagy valamilyen főmecénás védőszárnyai alatt nőtték ki magukat, vagy a helyi önkormányzat gondoskodását élvezik, miközben éjjel-nappal szponzorok után kutatnak, a „pénznek nincs szaga” elv alapján. Heti Világgazdaság 1998/09/12

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Már az ókori rómaiak is tudták, hogy a pénznek nincs szaga, de amiből szereztek, az már akkor is bűzlött. Magyar Hírlap 1997/10/2

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Nem a történelmi visszatekintéssel kívánnék foglalkozni, hogy hogyan alakult a korábbi privatizáció és miért. Egyetlenegy dologban egészíteném, javítanám ki képviselőtársamnak a fölszólalását. Ő tudniillik azt mondta, hogy erkölcstelen a kárpótlási jegyek felhasználása a privatizációban akkor, hogyha nem eredeti jogosultakról van szó. Ez téves nézet. A kárpótlási jegy egy értékpapír, az állammal szembeni követelést névértékben megtestesítő értékpapír, amiből az is következik, hogy ahogy a pénznek nincs szaga, a kárpótlási jegynek sincs szaga. Tehát az államnak oda kell adnia a vagyont, függetlenül attól, hogy az eredeti jogosultnak van jegye vagy másodlagos piacról szerezték meg. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SEPSEY TAMÁS ( MDF ) :; Dátum: 1995/02/14

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Igyekszik osztogatni, kifizetni a neki kedves rétegeket, voksokat vásárolni a következő választásokra. Különösen föltűnő az utóbbi időben az osztogató kedve, a politikai félidőre jobban kinyitja a markát. Mindez pénzbe kerül, és olyan kedvezően nem alakulhatnak az adóbevételek, hogy ne jönne jól minden pluszösszeg, amely még több szavazat besöprésére ad módot, megkörnyékezi a megkörnyékezhetőket. Még akkor is, ha ez a jövedelem igencsak csekély. Vespasianus nem osztogatni akart ugyan, de háborús költségeinek fedezésére, az illemhelyek megadóztatásával ő találta ki a pecunia non olet ( a pénznek nincs szaga ) elvet. A szesz és a dohány kellemesebb illatú a római bevételi forrásainál, de a hatalom szándékai között nem számottevő a különbség. A hatalom szándékai és nem a vámoséi. Nekünk ugyan a végrehajtó közegtől kell tartanunk, ha jó sorsunk ( utazási szerencsénk ) úgy hozza, hogy külföldről megtérünk, de ő szegény, ugyancsak eszköz. A politika szabta ki a feladatát. Magyar Hírlap; Cím: Kis cigarettaÉ; Szerző: Várkonyi Tibor; Dátum: 2000/07/16

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Én nem találkoztam olyannal, aki már rég meg ne bánta volna, és ne szégyelné akkori balekságát, amivel felült a TGM és Pető Iván féle alakoknak. Megjegyzés: A sajtó nagyon nagy úr, és átmeneti, zavaros időkben szinte egyeduralkodó. Ennek ma is tapasztalható jelei vannak, elég figyelni a gátlástalanul hazudozó, csúsztató, újságcikekekt. Az átmentett ügynökök nagy része, ma már privatizált intézmények munkatársa, vagy tulajdonosa. Ázsiójuk azért maradt meg, mert a pénznek nincs szaga, és a bulvár sajtó szintjén művelt hírszolgáltatás, publicisztika jobban jövedelmez, mint a korrekt tájékoztatás. Csakhogy ez utóbbi iránti igény, ha a rendszer konszolidálódik, szintén növekszik. Hasonlóan a paperback irodalomhoz, a bulvár sajtó lehetőségei is csökkentek az utóbbi egy-két évben, mert az emberek már nem olyan fogékonyak a politikai tüzijátékok iránt, sőt a választás eredményei mutatják, hogy a bármilyen agyonpénzelt sajtópropaganda is csődöt mondhat. A kormány SZVSZ nem tervezi a sajtó bekebelezését, de igyekszik megfosztani a kiváltságos helyzetben levő orgánumokat az állami pénzekből lecsípett apanázsuktól. Egyébként igen sokukkal az egymás közötti konkurencia harc is végez. Index Fórum; Szerző: speaker; Dátum: 1998/12/13

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Magyarországon ma demokrácia van, és ez a demokrácia kapitalista körülmények között működik, tehát jogos a két fogalom összekapcsolása, még ha 1990 óta némi eufemizmussal " szociális piacgazdaságnak " becézik is. Persze tudom, hogy a kapitalizmus nem politikai-ideológiai, hanem gazdasági rendszer, de nehéz feledni a marxista meghatározást: a kapitalizmus a termelési eszközök tőkés magántulajdonán és a bérmunkások kizsákmányolásán alapuló társadalmi-gazdasági alakulat. A definícióban különösen a " kizsákmányolás " fogalma kényes és illetlen, hiszen arról van szó, hogy a bérmunkás az általa termelt új értéknek csak egy kis részét kapja meg, a többit, értéktöbbletként, a tőkés ellenszolgáltatás nélkül elsajátítja, törvényesen és lelkiismeret-furdalás nélkül. Persze akadtak, akadnak lelkiismeret-furdalásos tőkések is, például Alfred Nobel vagy Henry Ford, de ők a kivételek, akik erősítik a szabályt. A pénznek nincs szaga, és a tőkének nincs lelkiismerete. A " rendszerváltozás " idején sokan hitték: Magyarországon az emberi arcát nem nagyon mutogató szocializmus után egy emberibb arcú kapitalizmus ideje jön el, melyben a becsületes munka és a kistulajdon fokozott védelmet élvez, nem hordják szét az ( államosított ) közvagyont és nem engedik be a rablótőkét. Tudjuk, nem így történt. A nyugati kapitalista demokrácia, mely hiteleivel és azok kamataival térdre kényszerítette a szovjet rendszert, magára hagyta a hatalmas kelet-közép-európai térséget, ingyenzsákmánynak tekintette, s ha beruházott, akkor azt az olcsó munkaerő, a védtelen belső piacok megszerzése és a máshonnan kitiltott, környezetszennyező ipartelepítés lehetősége indokolta. A kapitalizmus több évszázados sikertörténete éppen azzal magyarázható, hogy nem függ a politikától, hiszen pénzre, árura, piacra, fegyverre minden rendszernek szüksége van.Magyar Fórum; Cím: Kapitalista demokrácia; Szerző: Szentmihályi Szabó Péter; Dátum: 2000/06/04

/%
[Példa 23] (Szabad példa):

Belegtext Belegtext hervorgehobenes Stichwort Belegtext Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája