Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Peníze nesmrdí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • peníze Lemma: peníze
  • nesmrdí Lemma: smrdět

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že se v určitých situacích nebere ohled na původ peněz a morální hlediska, důležitější je, že splní svůj účel. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Prostor pro zkušené kriminalistické machry zmizel. Do funkcí se dostalo nemálo lidí, kteří se dovedli přizpůsobit době: peníze nesmrdí, urvi je, kde můžeš! Byla to doba, kdy se policejní prezidenti a šéfové inspekce střídali jako na kolotoči a vyšetřovatelé podivuhodně mizeli, jakmile se začali hlouběji zabývat nějakým velkým případem. Netýkalo se to i někdejší rumové aféry? Právo, 9. 8. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="peníze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="peníze" {0,3 [lemma="smrdět"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="smrdět"


Seznam všech přísloví