unbekannter Gast

Peníze kazí charakter. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • peníze Lemma: peníze
  • kazí Lemma: kazit
  • charakter Lemma: charakter

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že bohatství může negativně ovlivnit charakter člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
První republika, kdy se prý bohatlo tvrdou prací, je pryč. Dneska je práce posledním ze způsobů, jak přijít k penězům, to se hodně ujalo. Ale opatrně! - peníze kazí charakter, jak pravil můj někdejší dobrotivý šéf, když zdůvodňoval, proč mi zase nepřidal. Mluvil zajisté o mém charakteru, protože na tom jeho už ke zkáze nezbylo vůbec nic. Deníky Moravia, 1. 10. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="peníze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="peníze" {0,2 [lemma="charakter"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="charakter"


Seznam všech přísloví