Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A szem a lélek tükre. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • szem Lemma: szem
  • lélek Lemma: lélek
  • tükre Lemma: tükör

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az ember szeméből, tekintetéből rendszerint lelki tulajdonságaira is következtethetünk. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
De gondoljunk a népi bölcsességre, mely szerint a szem a lélek tükre, s a belső béke átformálja a külső vonásokat is.Magyar Hírlap 1996/01/16., 15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Gyakran derül ki, hogy egy-egy komoly bőrbetegség mögött megoldatlan lelki problémák sora áll. Mert ha igaz az a mondás, hogy a szem a lélek tükre, a bőr az életmód, a szervezet működésének lakmuszpapírja. Magyar Hírlap 1995/02/28., 17

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Magyarország a világelsők közé tartozik, többek között a rákos daganatok okozta elhalálozások és az öngyilkosságok területén. Attól tartok azonban, hogy egymás gyilkolásában is az élen járunk. Persze, nem a pisztollyal vagy késsel elkövetett köztörvényes bűncselekményekre gondolok. Mi megfontolt vagy éppen megfontolatlan szavakkal gyilkoljuk egymást, kiváló eredménnyel. Úgy tartja a mondás, hogy a szem a lélek tükre. Nos, nemcsak a szem, hanem a nyelv is az. Jóérzésű ember - legyen az munkanélküli vagy politikus - nem ejtene ki a száján olyan gyalázkodó szavakat, melyeket közéletünk szereplői közül sokan mind gyakrabban és nagy előszeretettel használnak. Nem lenne akkora a baj, ha sógor-koma viszálykodásról vagy szomszédok perpatvaráról lenne szó, hiszen ezek magánügyek. A pártokon belüli marakodás - sajnos, nem találok jobb szót erre - azonban korántsem az. Itt rólunk van szó, a választókról, az adófizető állampolgárokról és a mi jövőnk a tét. Magyar Nemzet; Cím: Lejátszott parti ?; Dátum: 1998/01/16

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Önmagunk mérgezésével növekszik szervezetünk vitaminigénye. Pótoljuk akár tablettákkal is, de előtte konzultáljunk orvossal, mert egyes vitaminok túladagolhatók. Minden egészségügyi problémánál a legjobb megoldás a megelőzés. Tanuljunk meg lazítani és szeretni önmagunkat. Ha a szem a lélek tükre, a bőr tükör a tükörben. A lélek állapotának, érzelmi stabilitásának fokmérője. Népszabadság; Cím: Tükör a tükörben; Szerző: Magyari Zselyke; Dátum: 2000/06/30

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
" Bizonyos életkor után mindenki felelős a saját arcáért " - szól a mondás. Az arckifejezések ugyanis nemcsak pillanatnyi érzelmeket sugároznak, hanem belső állandósult érzelmek jelenlétéről is árulkodnak. A múlt belevésődik az arc mimikai központjaiba, és ha hagyjuk, meg is csontosodik ott, akárcsak a világhírű film nagyjelenetében, az Onibabában, amikor az egyik főszereplőre a sokat használt démonmaszk végleg rátapad, és nem tud megszabadulni tőle soha többé. SZEMKONTAKTUS " A szem a lélek tükre. " Mint minden közhely, ez is hordoz némi igazságot. A szemet, illetve a tekintetet az ókortól napjainkig valami misztikus titok övezi. Úgy érezzük, hogy ezen a két szűk kis résen keresztül partnerünk mélyebb, ez idáig előlünk rejtett rétegébe vagyunk képesek behatolni: a lélek kiszámíthatatlan bugyraiban kutathatunk kedvünkre. A szemkontaktus egyike a rendelkezésünkre álló leggyakoribb és legerősebb kapcsolatteremtő jelzésnek. Népszabadság; Cím: Arcok és álarcok; Szerző: Köllő Miklós; Dátum: 2001/10/19

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Sebők Éva születésnapi koronatanúsága Valachi Anna NÉPSZAVA Jaj a meseírónak, aki egy napon arra döbben, hogy elvesztette varázshatalmát, s a megvalósítható csodák birodalma helyett ellenséges közegnek érzékeli maga körül a világot. Hogyan hitegesse tovább széppel-jóval a gyerekeket, ha lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy a tegnapi értékek érvényüket vesztették? " Nézz mindig a másik szemébe / nyíltan egyenesen / szem a lélek tükre - / tanították - / tanultam. / Ne nézz a szemébe senkinek / Mert az agressziót vált ki / támadni fog, vigyázz, vigyázz - / tanítom. " ( Szem-tan ) Sebők Éva Koronatanú című, naparany borítású verseskötete - mely a Tavan Kiadó figyelmes gesztusának köszönhetően a népszerű meseíró és műfordító hetvenedik születésnapjára jelent meg - csupa hasonló, csalódott-rezignált-tömör " tanúvallomást " tartalmaz, egy viszontagságos élet nyugtalanító tapasztalatainak tükrében. A " per " oka és tárgya is kiolvasható érzékeny híradásából: " Valami baj van a világgal / világ-rend-bontás / - bomlás - / horror-hormon-zavar s egyebek. " ( Jelzés ) Népszava; Cím: A tiszta vész költőien megírt kritikája; Dátum: 1997/07/12

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
A Magyar Nemzet minden egyes száma minden korban és minden időben, a külső és belső körülményektől függetlenül 1848. március 15-re emlékeztetett és emlékeztet. A lap címét ugyanis a Nemzeti dal Landerer által kinyomtatott őspéldányának betűiből formálták meg az alapítók, Pethő Sándorék 1938-ban, hatvan esztendővel ezelőtt. Maga a forma így utal kétszeresen is a kívánatos tartalomra, a belső szándékra. Miként - ahogy mondani szokták - a szem a lélek tükre, ez a cím: Magyar Nemzet, és hangsúlyos kapcsolata a Nemzeti dallal, tükre a szellemiségnek, amelynek önmagát ez az újság máig szóló érvénynyel egykor elkötelezte. Pethő Sándor történész volt, s mint mindenki, aki a múltba tekintve identitását kutatja, a jövőnek élt. A magyar nemzet éltető forrásának tekintette 1848-at, egy veszedelmes korban, amikor a lap első szlogenje szerint a küzdelem tétje ismét az volt, hogy Magyarország magyar ország maradjon. Petőfihez hasonlóan Pethő Sándor lényét is eszmények töltötték ki, a szabadság és az igazság földi mása, az igazmondás kísérte útján. Nyilvánvaló, hogy ezért választotta - mai szlenggel élve - márkanévnek a Magyar Nemzetet. Magyar Nemzet; Cím: Meddig dalol a nemzet ?; Dátum: 1998/03/14

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
- Elfogytak a régi daliás gyerekek! - mondta sóhajtva egy öreg orvos. Nem véletlenül állították a vizsgálatok középpontjába a látást, a sínek között az élet függhet a jó szemtől. A szemészet a MÁV-kórházban is a legfontosabb osztályok közé tartozik. - A nagy liverpooli katasztrófa óta vizsgálják a mozdonyvezetők látását - mondja az öreg szemész főorvos. - Talán még több figyelmet is megérdemelne ez a vizsgálat, mert a szem nemcsak a lélek tükre, hanem a testé is, például a pislogások számából és sűrűségéből következtetni lehet az ember idegállapotára. - Hogy bírja a vasutasok szeme a szolgálatot? - Kettesy professzor Debrecenben azt állította, hogy az emberi szervezetben minden kopik és öregszik - leszámítva a szemet, mert az kortalan. Ez nem így van; egy nyolcvanéves ember látóképessége mintegy fele a normálisnak, de a szem valóban sokat kibír. A szem kifáradása miatt nem következik be baleset, idegfáradtság miatt annál gyakrabban. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Akit a mozdony füstje megcsapott-; Szerző: Moldova György; Dátum: 1995


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája