Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Oko je do duše okno.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • oko Lemma: oko
  • je Lemma: být
  • duše Lemma: duše
  • okno Lemma: okno

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž pohled do očí může vypovědět hodně o psychickékm rozpoložení či charakteru člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Oko je do duše okno Vypůjčil jsem si toto lidové přísloví, abych ukázal, nakolik je pohled sémioticky důležitý pro důvěryhodnost člověka, pro úspěšnost jeho jazykového projevu i celkové znakové chování, pokud chce být přesvědčivý. S okem je spojována krása: Pallas Athéna byla podle Homéra volooká, což bylo nejvyšší možné ocenění, i když v naší kultuře jsou s volem spojovány úplně jiné vlastnosti. Divá Bára měla oko hluboké jako jezero, Brigitte Bardotová měla v očích ohníčky, kdežto Claudie Cardinálová měla oči mandlově svůdné. Všechny tyto oči vzbuzovaly důvěru a lásku. A leccos se na ně i svedlo. Každopádně je neoddiskutovatelné, že oko je v sémióze obličeje velmi důležitým znakem, který lze blíže popsat.

http://jan-amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=2006041301


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví