Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Oko je do duše okno.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • oko Lemma: oko
  • je Lemma: být
  • duše Lemma: duše
  • okno Lemma: okno

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž pohled do očí může vypovědět hodně o psychickékm rozpoložení či charakteru člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Oko je do duše okno Vypůjčil jsem si toto lidové přísloví, abych ukázal, nakolik je pohled sémioticky důležitý pro důvěryhodnost člověka, pro úspěšnost jeho jazykového projevu i celkové znakové chování, pokud chce být přesvědčivý. S okem je spojována krása: Pallas Athéna byla podle Homéra volooká, což bylo nejvyšší možné ocenění, i když v naší kultuře jsou s volem spojovány úplně jiné vlastnosti. Divá Bára měla oko hluboké jako jezero, Brigitte Bardotová měla v očích ohníčky, kdežto Claudie Cardinálová měla oči mandlově svůdné. Všechny tyto oči vzbuzovaly důvěru a lásku. A leccos se na ně i svedlo. Každopádně je neoddiskutovatelné, že oko je v sémióze obličeje velmi důležitým znakem, který lze blíže popsat.

http://jan-amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=2006041301


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví