Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

(A) vér nem válik vízzé. #

A magyarban viszonylag ritka az a jelentés, ami a többi nyelvben megfigyelhet (mindenki inkább húz a rokonaihoz), sokkal gyakoribb a senki sem tagadhatja meg alaptermészetét, régi szokásait értelem, l. alább.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • vér Lemma: vér
  • nem Lemma: nem
  • válik Lemma: válik
  • vízzé Lemma: víz

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mindenki inkább húz a rokonaihoz, mint idegenekhez, inkább a rokonait segíti. Ez az értelem párhuzamos a vizsgált nyelvekkel. . [Példa 1] [Példa 2] A magyarban viszont van egy másik jelentése, s ez sokkal gyakoribb az előzőnél: senki sem tagadhatja meg alaptermészetét ill. régi szokásait [Példa 3] [Példa 4] [Példa 5]

Sajátos használat#

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
" Cigányoknál az nem szokás, hogy kihajítsuk egymást. Mi úgy vagyunk vele, ha egy lukban is lakunk, akkor sem dobjuk ki egymást. A vér vízzé soha nem válik " - mondja a budapesti, IX. kerületi Dzsumbujban élő Russzó Erzsébet, aki családjával egy 26 négyzetméteres lakásban lakik. " A legkisebb gyermek 4 hónapos, a húgom gyermeke, én nevelem, mert a születése után itthagyta az anyja. Féltem, hogy állami gondozásba veszik, ezért magamhoz vettem. Nekem van két gyermekem. Nemrégiben fogadtuk be a nagybátyámat és az élettársát is. A nagybátyám 15 éve regisztrált hajléktalan. Itt lakik még a lakás főbérlője is az élettársával. Úgyhogy kilencen lakunk a kis lakásban. A férjem alkalmi munkát végez, abból élünk, és amit még a gyerekekre kapunk. Asztmás vagyok, és most százalékolnak le. " Népszava; Cím: A romák sohasem hagyhatják el egymást; Dátum: 1998/06/15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Szerzőnk a részletes megfigyelés és a metsző irónia zsilettpengéivel dolgozik: de még ez sem ily egyszerű, mert hiszen vér vízzé nem válik alapon a fiúnak titkon szeretnie is kell azt az embert, akibe egy fura jellemet sűrít, de aki mégiscsak az apja; az irónia emiatt szüntelen átrezeg a tűnődő sóvárgásba, amelytől ismét szabadulni akarván, groteszk lírára vált át a hangja. S vajon hogyan lehet elleplezni a lélek indulatának ezeket a szüntelen mutálásait?Régió: erdélyi; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Előszó

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Az egykori olajbárók fölhagytak hát a szénhidrogén-származékok pancsolásával, de a vér nem válik vízzé. A víz viszont könnyen borrá változhat: az egykori titkos olajtárolókban mostanság jóféle cukros lé érlelődik, ami majd a keresztségben a bor nevet kapja. Magyar Hírlap 1998/07/30., 14

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
- Jujj, de undorító, megmondalak az apukádnak! - sírdogál Évike a hátsó udvarban, amikor a kis Béla valami nagyon gusztustalan dolgot mutat neki. Évike nem tudja, hogy idősebb Bélának masszázsszalonja van, és egy lakókocsiban berendezett peep-show-val járja a környék aprófalvait; vagy ha tudná is, jó nevelést kapott, és ezért nem hajlandó felülni " a vér nem válik vízzé " vagy " az alma nem esik messze a fájától " típusú előítéletes gondolkodásnak, viszont hisz abban, hogy a hatalom bölcsességgel és igazságosságal is párosul. Így azután egy másik előítélet rabságába esik, amit egyszerűen a " jó király " mítoszának nevezhetünk: e szerint az uralkodó bölcs és megfontolt, szíve szerint helyesen cselekedne, ámde gonosz tanácsadói, beosztottjai, alattvalói és parancsainak végrehajtói mindeme nemes szándékokat semmibe véve ( vagy azokról mit sem tudva ) rút dolgokat művelnek. Ha baj van tehát, a királyhoz mindig bízvást fordulhatunk. Magyar Narancs; Cím: Magánvalóság - A jó király; Szerző: Kálmán C. György; Dátum: 2001/14/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Zsuzsa tényleg férjhez ment és az is igaz, hogy szeretne a családi életre jobban odafigyelni. Nagyon jól teszi ( szerintem ). Annál is inkább, mert No1 teljesítményt Jutka mellett egyre nehezebben tudna produkálni. ( De a vér nem válik vízzé, nomeg a sakkban pénz is van, szóval aligha fogja végleg abbahagyni. ) Az én kedvencem egyébként Zsófika, aki szintén kiváló sakkozó és nagyon szimpatikus személyiség, de két ( sakkban ) jobb testvér árnyékában kell produkálnia. Egyébként csodálatra méltó az az ügyesség, ahogy a Polgár apuka meg tudta szervezni lányai sakk karrierjét! Hogy a lányok közül egyik se vigyen el a többi elől minden trófeát, és hogy bizonyíthassa más sakkozókkal szembeni kiválóságát, hogy megadasson mindegyiknek a sikerélmény, hogy bíztatást, de egyúttal versenytársat is jelentsenek egymásnak. ( Tisztára, mint egy többlépcsős rakéta... ) Index Fórum; Szerző: DcsabaS; Dátum: 1998/06/14


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája