Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • addig Lemma: addig
  • jár Lemma: jár
  • korső Lemma: korsó
  • kútra Lemma: kút
  • amíg Lemma: amíg
  • el (nem) törik Lemma: eltörik
  • nem Lemma: nem

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a veszélyes próbálkozásokra, vagy a sorozatosan elkövetett bűnökre előbb-utóbb ráfizet az ember. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakori, hogy a közmondás első fele hangzik csak el, a másik odaérthető. [Példa 3] [Példa 4] [Példa 7] Emellett az is gyakori, hogy alkalmi ferdítésekkel hangzik el a fordulat [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Tanuld meg kisfiam! Tanuld csak meg. Igaza van annak a vén legénynek. Fiú vagy te is, tartsd meg a férfi törvényt… Hej csak kapnálak a körmöm közé jómadár, majd megtáncoltatnálak én is. Csak az vigasztal, hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. Majd pórul jársz még te is egyszer a sok csintalanságodért. NYUGAT 1909. 9. SZÁM: MÓRICZ: CZIRÓKA-MARÓKA

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Állítólag - de erre nincs már élő tanú - egyetlenegyszer, egyetlenegy, a normálisok társadalmába befurakodott, gondosan álcázott őrült is akadt, aki kilenctagú munkavacsorán kijelentette: Ebedly üres nullasor s csak a gyávák csinálnak belőle napról napra újabb rovással hamis milliót... Ezzel leplezte le magát a fickó. Zárt intézeti kezelését azonnal elrendelték, a kilenctagú társaság alatt pedig véletlenül leszakadt a kórház beteglátogató-liftje. Ezután a legvakmerőbb, a szakma rókája, Tuba Ágoston is csak odáig merészkedett, hogy a baráti társalgások kellős közepén ( témától függetlenül ) hirtelen fölkurjantott: - Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik! Senki sem fűzött hozzá kommentárt, folyt a fecsegés tovább, de a hangulat egy-két órára oldottabb lett, a szemek csillogóak és vidámak, Tuba Ágoston az est hőse. Beavatatlan azt hihette volna, valamennyien bolondok, mert ugyan mi lehet egy - még csak összefüggésbe se helyezett - mondatban ilyen reményt keltő perspektíva? Ebedly Iván mélyen volt gonosz és felületesen okos. Ez a felületes okosság segítette, hogy gonoszságával zseniálisan manipuláljon. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Megadva ezzel a protokollnak a " pompes funčbres " alaphangot. S aztán leírja a nagyember bankettjeit, a fogyókúráját Marienbadban, magas vérnyomását, olvasmányait, esti rádiózgatását ( a tévét akkor még nem találták fel ) - leírja feledésbe temetett élőit és halottjait: " Izgatott napokon azt se tudja, hogy ki volt az apja-anyja, és keresztnevükre csak néha emlékszik... " S aztán a zárósor, a könyörtelen, a logikus: " A földbe véle. Temessétek el. " Lám, addig járt a korsó a kútra... A Farkasrétibe, a Kerepesibe. A vers első és utolsó sora pompásan összecseng. Porból vagy, ó, kitűnőség! és porrá leszel. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Végtelen napjaim - Napló; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1996

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
- Uccu!... Csak ezért kell ez, te marha, csak azért, hogy téged szalasszalak... Uccu, pintér! - állt az ajtóban hahotázva a közbirtokosság felesküdött erdő - és mezőőre. - Azért csak óvatosabban - csikorgott dühében Pödör Kristóf. - Óvatosabban, mert addig jár a korsó a kútra... - A kútra? - És a mezőőr, mint a hegy legyalázott szelleme, meredt döbbenettel nézett a vendéglősre. Lezökkent a tűzhely mellé. Összekulcsolt ujjai közé szorította ismét a poharat, s amíg görcsösen tartotta fejszétől vásott kezében, az aszalt szőlők, mint pogány baldachin fürtös gyöngyei lógtak felette. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kinek könnyebb?; Szerző: Takáts Gyula; Dátum: 1963

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Most pedig kalandozzunk a létfilozófiai mélységekbe. Nyilván Önök is tapasztal-ták már, hogy „ki korán kel, fáradt”, arról nem is szólva, hogy „addig jár a kód a kútra, míg fel nem törik.”Magyar Hírlap 2000/05/13., 12

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Szerintem még DESTROYER is belejöhet a disztingválásba. Minden kezdet nehéz. Le a cenzúrával. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törlik. Sok beszédben sok az alja. Index Fórum; Szerző: Pucros Mackó; Dátum: 1998/10/20


[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Addig jár a korsó a kútra, amíg Kósa Lajos be nem vezetteti a csatornát ( a nagy Piac utcai ünneplés közepette ), ahol még nincs!Régió: magyarországi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Hajdú-Bihari Napló; Dátum: 2001/07/24

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
A háborút pusztítják, a Rémet, melynek őrült üstököse fejünk felett felrobbanva fenyegeti világunkat halált hozó lángözönével. Egy kicsit irigylem - de nagyon-nagyon, a sírásig sajnálom őket. Mi az ő korukban bigéztünk vagy piculáztunk szilencium előtti órákban. Rájuk a háború marconább sorsot rótt, s ehhez mérten marconábbak és zordabbak játékaik is. " Sajnálom szegény fiúkat " s szeretném egy régi közmondással ütni ki kezükből a halálmagvakat rejtő " játékszereket ": Addig jár a korsó a kútra, amíg nyaka törik... Kolozsvár, 1945 A koldusokról A koldusok a társadalom élő rossz lelkiismerete... Soha még ennyi koldust, mint napjainkban; mintha valami Victor Hugo-i képzelet ontaná őket. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Bárány Vére; Szerző: Jékely Zoltán; Dátum: 1981

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Már a sejtek se mertek lázadozni. Be van fejezve a nagy mű, igen. A propagandamunkát Tuba Ágoston kapta Néma Csilla után. Mit tehetett? " Addig jár a korsó a kútra... " - minden kiadványba beleszőtte. Inkább nevettek rajta. Már-már maga is kezdett meginogni. Végső kétségbeesésében a halottlátó asszonyhoz fordult: kivételes esetben hátha a jövőt is látja... Hogy is van ezzel a bizonyos korsóval meg a kúttal? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája