unbekannter Gast

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • tak Lemma: tak
  • dlouho Lemma: dlouho
  • chodí Lemma: chodit
  • džbánem Lemma: džbán
  • ucho Lemma: ucho
  • utrhne Lemma: utrhnout

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje vyrování před nezodpovědným, nebezpečným nebo nečestným jednáním, kterého se člověk dopouští do té doby, než se mu vymstí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A tak o měsíc později svou metodu na získání peněz vylepšil - rovnou ukradl už pokácené stromy a hrubě zpracovanou kulatinu a všechno prodal soukromé firmě. Vzniklá škoda dosáhla téměř sto čtyřiceti tisíc. Jenže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Majitelé si samozřejmě všimli, že z jejich lesů mizí dřevo a pro policii nebyl žádný velký problém neznámého "dřevorubce" vypátrat. Mladá fronta DNES, 27. 5. 2000


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="chodit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chodit" {0,3 [lemma="džbán"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="džbán"


Seznam všech přísloví