Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Aj slepá kura zrno nájde.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • aj Lemma: aj
  • slepá Lemma: slepý
  • kura Lemma: kura
  • zrno Lemma: zrno
  • nájde Lemma: nájsť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje názor, že niekto môže mať v niečom šťastie alebo úspech aj napriek nedostatočným schopnostiam alebo osobným predpokladom. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v textoch s aktualizáciou niektorých komponentov. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Aj slepá kura zrno našla. Slepá kura našla zrno. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Aj slepé kura zrno nájde. ...
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • aj Lemma: aj
  • slepé Lemma: slepý

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Archeológovia PhDr . Belo Polla, DrSc., a PhDr. Beata Egyházy - Jurovská „ odkliali “ prepadnutý Fančal na pravé poludnie, keď jeho manželka, ktorá o ničom nevedela a stále doňho zabŕdala, nevydržal, okríkol ju. A Fančal ostal zakliaty. Fančal ma stále trápil aj potom, keď som sa v roku 1991 už ako dôchodca začal zaoberať dejinami Budmeríc a z obáv pred stredovekom som začal až 16. storočím. Avšak, ako sa hovorí, „aj slepá kura zrno nájde“, a ako neodborník predsa som aj ja dal nejaké podnety na objavovanie záhad okolo starého Fančala. V prvej prednáške z dejín Budmeríc – zmieňujem sa o tom v príslušnom zväzočku edície Korene robenej „ na kolene “ – som sa pochválil istou príhodou. Raz, ešte niekedy na začiatku 70. rokov v letný podvečer sme boli s manželkou na prechádzke po poľnej ceste vedúcej z Greftov pod Fančal. A zrazu som v tráve vedľa cesty zbadal opracovaný podlhovastý kameň, presne taký, aké sa dávali zvonku pri podperách románskych kostolíkov. Tibenský, Ján: Poctivá obec budmerická. Starodávna história. Budmerice: Vydavateľstvo RAK 1998.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
To sa mňa pýtate? Na to sú tréneri. Ja som podobné prehry nezažil. Nemôžeme hľadať útechu v tom, že sme proti Kanade hrali vyrovnane v hre piatich na piatich. Prečo sme boli vylučovaní? Lebo sme nestíhali a museli faulovať, hráči nestíhali. Nesmú sa báť a urobiť poriadok na ľade. Niekedy aj slepé kura nájde zrno, so šťastím sa môžeme prebojovať do štvrťfinále. Je to otázka jedného zápasu. http://hn.hnonline.sk/2-36925810-k10000_d-04


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
„Nemám skúsenosti. - Radšej by za vlakom behal ako za ženou … Čo to za práca!“ doloží strážnik , utierajúc si pot. „No , pánboh vám pomáhaj a šťastlivú cestu.“ „Pánboh uslyš ,“ odpovie skrúšene strážnik , hodiac krížom po sebe. Po pár krokoch vrazí do jedného úhľadného domu. Tam pred dvermi na násype švárna dcéra bedlivo v hlave ískala v dobrocite žmurkajúcej matke. Lokeš, čo chceš? Uchyť si toho zadného, ak môžeš. A uchytil. A trafilo sa slepej kure zrno - dostal strážnik ženu dobrú a koniec románu bola svadba. Nuž dobre, teda ďalej. Svokor nášho blaženého junáka bol pôvodu demokratického, rovesník kráľa Dávida. Žalmy síce nepísal, ani harfu neobrábal, ale bol pastierom, a to pastierom svinským, kým Dávid tuším len ovce a kozy pásol. Ako taký pásol okrem zverenej mu obecnej čriedy i vlastných svojich chovancov, a to boli také mimochodné akcidencie ( ( lat. ) Prírastky ) jeho vychovávacieho ústavu, čoho príjemný následok v príhodnom čase býval takrečený „sautanc“. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515372668&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
A ak by vyhnaná duša ešte lietala okolo hrobu? Treba ju zahnať alebo upotrebiť. Cena poctivosti nebola ustanovená. Určí sa podľa trhových cien. O nej bude neskoršie referovať už či poslanec Radlák, či sám Petrovič a či tretí alebo štvrtý švík na politickom zošivani. V každom prípade nech je to čím lacnejšie. Takýmto činom sa Petrovič dostal z krajinskej politiky do ríšskej a ríšska politika do jeho domácnosti. To nebolo také, že slepá kura našla zrno. Nijaká náhoda ! To bolo riadne sypanie jačmeňa domácej hydine, z ktorého sa malo dostať zrnko i významnému, bystrému kohútovi s prítomnosťou a budúcnosťou. 8. Starý a nový typ Radlák sa vrátil najbližším vlakom z Prahy do Bratislavy. Ľahol si spať, aby nahradil zameškané nočné hodiny. Keď sa zobudil, bol už mesiac november, a to november z najnevydarenejších a najprotivnejších deciek z dvanástich detí roka. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514381830&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Myslím si, že medzi slovenským filmom a slovenským hokejom možno nájsť viacero paralel. Takže moja otázka znie, kedy sa podľa vás budú môcť slovenskí filmári pochváliť oscarovým filmom? Stano z Prešova Možno, keď budú mať toľko finančných aj umeleckých príležitostí ako v ostatných filmovo vyspelých krajinách. Ale na druhej strane aj slepé kura nájde zrno. Čiže možno už na budúci rok. http://scena.cz/index.php?d=3&page=nethovory&id_n=222&full=1


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Aj slepé kura nájde zrno a aj deväťročné chlapča môže mať správny názor. Vo veku deväť rokov (1941) som veľmi rád čítal rôzne cestopisné romány. Pokiaľ to bolo možné, trasu pisateľa som sledoval v školskom atlase svojej sestričky, lebo dej sa dal ľahšie predstaviť a v duchu prežívať. Najľahšie sa sledovali cesty hrdinov Verneových románov, lebo Verne podrobne uvádzal hodnoty zemepisných šírok a dĺžok na trasách svojich hrdinov. Tak sa stalo, že so zemepisným atlasom som bol dobre oboznámený. http://paulicka.blog.sme.sk/c/197567/Spomienka-na-22-jun-1941.html#t2#ixzz0va6COjpU


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text. Text

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="kura"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kura" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="zrno"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zrno"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter