Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Aj slepá kura zrno nájde.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • aj Lemma: aj
  • slepá Lemma: slepý
  • kura Lemma: kura
  • zrno Lemma: zrno
  • nájde Lemma: nájsť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje názor, že niekto môže mať v niečom šťastie alebo úspech aj napriek nedostatočným schopnostiam alebo osobným predpokladom. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v textoch s aktualizáciou niektorých komponentov. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Aj slepá kura zrno našla. Slepá kura našla zrno. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Aj slepé kura zrno nájde. ...
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • aj Lemma: aj
  • slepé Lemma: slepý

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Archeológovia PhDr . Belo Polla, DrSc., a PhDr. Beata Egyházy - Jurovská „ odkliali “ prepadnutý Fančal na pravé poludnie, keď jeho manželka, ktorá o ničom nevedela a stále doňho zabŕdala, nevydržal, okríkol ju. A Fančal ostal zakliaty. Fančal ma stále trápil aj potom, keď som sa v roku 1991 už ako dôchodca začal zaoberať dejinami Budmeríc a z obáv pred stredovekom som začal až 16. storočím. Avšak, ako sa hovorí, „aj slepá kura zrno nájde“, a ako neodborník predsa som aj ja dal nejaké podnety na objavovanie záhad okolo starého Fančala. V prvej prednáške z dejín Budmeríc – zmieňujem sa o tom v príslušnom zväzočku edície Korene robenej „ na kolene “ – som sa pochválil istou príhodou. Raz, ešte niekedy na začiatku 70. rokov v letný podvečer sme boli s manželkou na prechádzke po poľnej ceste vedúcej z Greftov pod Fančal. A zrazu som v tráve vedľa cesty zbadal opracovaný podlhovastý kameň, presne taký, aké sa dávali zvonku pri podperách románskych kostolíkov. Tibenský, Ján: Poctivá obec budmerická. Starodávna história. Budmerice: Vydavateľstvo RAK 1998.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
To sa mňa pýtate? Na to sú tréneri. Ja som podobné prehry nezažil. Nemôžeme hľadať útechu v tom, že sme proti Kanade hrali vyrovnane v hre piatich na piatich. Prečo sme boli vylučovaní? Lebo sme nestíhali a museli faulovať, hráči nestíhali. Nesmú sa báť a urobiť poriadok na ľade. Niekedy aj slepé kura nájde zrno, so šťastím sa môžeme prebojovať do štvrťfinále. Je to otázka jedného zápasu. http://hn.hnonline.sk/2-36925810-k10000_d-04


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
„Nemám skúsenosti. - Radšej by za vlakom behal ako za ženou … Čo to za práca!“ doloží strážnik , utierajúc si pot. „No , pánboh vám pomáhaj a šťastlivú cestu.“ „Pánboh uslyš ,“ odpovie skrúšene strážnik , hodiac krížom po sebe. Po pár krokoch vrazí do jedného úhľadného domu. Tam pred dvermi na násype švárna dcéra bedlivo v hlave ískala v dobrocite žmurkajúcej matke. Lokeš, čo chceš? Uchyť si toho zadného, ak môžeš. A uchytil. A trafilo sa slepej kure zrno - dostal strážnik ženu dobrú a koniec románu bola svadba. Nuž dobre, teda ďalej. Svokor nášho blaženého junáka bol pôvodu demokratického, rovesník kráľa Dávida. Žalmy síce nepísal, ani harfu neobrábal, ale bol pastierom, a to pastierom svinským, kým Dávid tuším len ovce a kozy pásol. Ako taký pásol okrem zverenej mu obecnej čriedy i vlastných svojich chovancov, a to boli také mimochodné akcidencie ( ( lat. ) Prírastky ) jeho vychovávacieho ústavu, čoho príjemný následok v príhodnom čase býval takrečený „sautanc“. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515372668&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
A ak by vyhnaná duša ešte lietala okolo hrobu? Treba ju zahnať alebo upotrebiť. Cena poctivosti nebola ustanovená. Určí sa podľa trhových cien. O nej bude neskoršie referovať už či poslanec Radlák, či sám Petrovič a či tretí alebo štvrtý švík na politickom zošivani. V každom prípade nech je to čím lacnejšie. Takýmto činom sa Petrovič dostal z krajinskej politiky do ríšskej a ríšska politika do jeho domácnosti. To nebolo také, že slepá kura našla zrno. Nijaká náhoda ! To bolo riadne sypanie jačmeňa domácej hydine, z ktorého sa malo dostať zrnko i významnému, bystrému kohútovi s prítomnosťou a budúcnosťou. 8. Starý a nový typ Radlák sa vrátil najbližším vlakom z Prahy do Bratislavy. Ľahol si spať, aby nahradil zameškané nočné hodiny. Keď sa zobudil, bol už mesiac november, a to november z najnevydarenejších a najprotivnejších deciek z dvanástich detí roka. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514381830&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Myslím si, že medzi slovenským filmom a slovenským hokejom možno nájsť viacero paralel. Takže moja otázka znie, kedy sa podľa vás budú môcť slovenskí filmári pochváliť oscarovým filmom? Stano z Prešova Možno, keď budú mať toľko finančných aj umeleckých príležitostí ako v ostatných filmovo vyspelých krajinách. Ale na druhej strane aj slepé kura nájde zrno. Čiže možno už na budúci rok. http://scena.cz/index.php?d=3&page=nethovory&id_n=222&full=1


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Aj slepé kura nájde zrno a aj deväťročné chlapča môže mať správny názor. Vo veku deväť rokov (1941) som veľmi rád čítal rôzne cestopisné romány. Pokiaľ to bolo možné, trasu pisateľa som sledoval v školskom atlase svojej sestričky, lebo dej sa dal ľahšie predstaviť a v duchu prežívať. Najľahšie sa sledovali cesty hrdinov Verneových románov, lebo Verne podrobne uvádzal hodnoty zemepisných šírok a dĺžok na trasách svojich hrdinov. Tak sa stalo, že so zemepisným atlasom som bol dobre oboznámený. http://paulicka.blog.sme.sk/c/197567/Spomienka-na-22-jun-1941.html#t2#ixzz0va6COjpU


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text. Text

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="kura"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kura" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="zrno"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zrno"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter