unbekannter Gast

Blahoslavenější je dávat než brát. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • blahoslavenější Lemma: blahoslavený
  • je Lemma: být
  • dávat Lemma: dávat
  • brát Lemma: brát

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje moudrost, že skutečné obohacení spočívá v tom, že člověk nemyslí jenom na sebe a snaží se své bližní obdarovat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#


Variantní komponenty#

Typické užití v textu#


Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Mohli bychom dokonce říci, že ten, kdo dává, získává nad obdarovaným jakousi moc. Jistě platí Ježíšova slova, že blahoslavenější je dávat než brát. Deníky Moravia, 23. 12. 2004


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="blahoslavenější"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="blahoslavenější"


Seznam všech přísloví