Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Bližší košile než kabát #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • bližší Lemma: blízký
  • košile Lemma: košile
  • než Lemma: než
  • kabát Lemma: kabát

Význam(y)#

Říká se, když lidé mají sklon myslet spíše na sebe a vlastní zájmy než na potřeby druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Proto jsou ještě rozpory ve mzdové oblasti a také definitivní podoba první části kolektivní smlouvy se rodila velice těžce. Pracujícím zachovává téměř všechny loňské výhody. Předseda odborového orgánu OKR Cyril Zapletal je přitom v nelehkém postavení. Je mu vyčítáno, že podle hesla "bližší košile než kabát" hodily odbory přes palubu právě postižené horníky a hornické důchodce, kteří se nemohou bránit. "Děláme všechno pro to, abychom ubránili stejné nároky hornických důchodců, jaké měli v uplynulých letech. Mladá fronta DNES, 16. 1. 1992

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="košile"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="košile" {0,5 [lemma="kabát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kabát"


Seznam všech přísloví