Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co má přijít, přijde.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • má Lemma: mít
  • přijde Lemma: přijít

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že některým věcem se v životě nevyhneme a nakonec se s nimi musíme smířit. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V hudbě jsem otevřený všemu, sleduji různé směry. Nyní se intenzivně připravuji na novou premiéru v Ústí na představení Don Giovanni od Mozarta. Zpívám hlavní roli, a tak většinu času věnuji přípravě. Chci zpívat až do konce života. Věřím v osudovost, co má přijít, přijde. Největší uspokojení prožívám na jevišti, když vidím spokojené a šťastné lidi. Říkám si - stálo to za to!" Deníky Bohemia, 4. 5. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="co"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="co" {0,1 [word="má"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="má" {0,1 [word="přijít"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="přijít"


Seznam všech přísloví