Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Co není, může být.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • není Lemma: být
  • může Lemma: moci
  • být Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že se něco může v budoucnu uskutečnit, i když z aktuálního stavu věcí na to nelze usuzovat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Komunisté to dotáhli až na samý vrchol pomyslného žebříčku našich politických stran s nejvyšší podporou českých voličů. Mávnout nad tím rukou s útěchou, že rudou vládu bolševici stejně nikdy nepostaví, není na místě. Co není, může být. Nyní je třeba posvítit si na příčiny nespokojenosti našinců. Když toho není schopna vláda, ať se konečně dohodne pravice a dá se do práce. Nesmyslné tanečky kolem superkoalice jsou jen k smíchu a zdržují ... Komunisté se dostali do čela "žebříčku popularity!" Blesk, 22. 10. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="není"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="není" {0,1 [word="může"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="může"


Seznam všech přísloví