Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Opatrnosti není nikdy nazbyt.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • opatrnosti Lemma: opatrnost
  • není Lemma: být
  • nikdy Lemma: nikdy
  • nazbyt Lemma: nazbyt

Význam(y)#

Přísloví konstatuje poznatek, že jsou situace, kdy se vyplatí být extrémně opatrný a uvážlivý, jenom tak se dá vyhnout nebezpečím a nepříjemným událostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Mráz nepřináší jen starosti, ale dětem nadělil předvánoční dárek v podobě zamrzlých rybníků a řek. V Olomouci se školáci kloužou na říčce Bystřici (na snímku), ale ledový příkrov pokryl i hlavní tok řeky Moravy. Led na řekách však může být i zrádný a opatrnosti není nikdy nazbyt. Olomouc: Řidiči si musejí dát pozor na parkování o svátcích Z celého kraje. Mladá fronta DNES, 12. 12. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="opatrnosti"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="opatrnosti" {0,3 [word="není"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="není"


Seznam všech přísloví