Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Opatrnosti není nikdy nazbyt.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • opatrnosti Lemma: opatrnost
  • není Lemma: být
  • nikdy Lemma: nikdy
  • nazbyt Lemma: nazbyt

Význam(y)#

Přísloví konstatuje poznatek, že jsou situace, kdy se vyplatí být extrémně opatrný a uvážlivý, jenom tak se dá vyhnout nebezpečím a nepříjemným událostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Mráz nepřináší jen starosti, ale dětem nadělil předvánoční dárek v podobě zamrzlých rybníků a řek. V Olomouci se školáci kloužou na říčce Bystřici (na snímku), ale ledový příkrov pokryl i hlavní tok řeky Moravy. Led na řekách však může být i zrádný a opatrnosti není nikdy nazbyt. Olomouc: Řidiči si musejí dát pozor na parkování o svátcích Z celého kraje. Mladá fronta DNES, 12. 12. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="opatrnosti"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="opatrnosti" {0,3 [word="není"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="není"


Seznam všech přísloví