unbekannter Gast

Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • oslu Lemma: osel
  • dobře Lemma: dobře
  • vede se Lemma: vést se
  • jde Lemma: jít
  • tancovat Lemma: tancovat
  • led Lemma: led

Význam(y)#

Přísloví hodnotí situaci člověka, který začne riskovat a přeceňovat se poté, co zaznamenal úspěch a dlouhodobě se mu daří. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat. http://www.beruna.cz/rs/index.php?skip=75

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví