Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • můžeš Lemma: moci
  • udělat Lemma: udělat
  • dnes Lemma: dnes
  • neodkládej Lemma: odkládat
  • zítřek Lemma: zítřek

Význam(y)#

Přísloví lze použít jako poučení o tom, že není vhodné odkládat úkoly či práci na pozdější dobu, vyplatí se jednat a řešit problémy co možná nejdřív, protože později už to může být obtížnější. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Dovolená bývala předmětem častých spekulací, mnozí tak žili o několik let zpět až ztráceli přehled, zvláště pro ně platí ono příslovečné ... co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek ... Ostatně odklad je prý horší než lenost. A právě dovolená, kterou jsme odložili, bude už napříště ohrožena evropskými zvyklostmi, neboť na ně jsme přistoupili právě letošního roku. Deníky Bohemia, 7. 12. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="udělat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="udělat" {0,3 [lemma="odkládat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="odkládat"


Seznam všech přísloví