unbekannter Gast

Čas jsou peníze.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čas Lemma: čas
  • jsou Lemma: být
  • peníze Lemma: peníze

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje postoj člověka k významu a hodnotě času, který musí být pokud možno využit efektivně, nelze věnovat příliš mnoho času zdlouhavým a zbytečným činnostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A jak to bude vypadat cenově? Náklady se řídí tarifem, který je k dispozici i na naší internetové stránce. Řízení sice bude dražší než soudní exekuce, v konečném důsledku všechny má náklady uhradit povinný. A navíc platí - čas jsou peníze. Pokud vím, tak často pronajímatele tolik nebolí cena vyklizení bytů od neplatičů, ale zajímá je hlavně rychlost jejich vystěhován. Jistě , při stěhování notorických neplatičů si na nich asi nevezme nic ani ten nejlepší exekutor, výhrou však bude již samotná jejich eliminace z příslušného právního vztahu. Radniční listy - informační zpravodaj města Olomouc, č. 11/2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="čas"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čas" {0,2 [lemma="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="být" {0,2 [word="peníze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="peníze"


Seznam všech přísloví