Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Čas jsou peníze.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čas Lemma: čas
  • jsou Lemma: být
  • peníze Lemma: peníze

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje postoj člověka k významu a hodnotě času, který musí být pokud možno využit efektivně, nelze věnovat příliš mnoho času zdlouhavým a zbytečným činnostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A jak to bude vypadat cenově? Náklady se řídí tarifem, který je k dispozici i na naší internetové stránce. Řízení sice bude dražší než soudní exekuce, v konečném důsledku všechny má náklady uhradit povinný. A navíc platí - čas jsou peníze. Pokud vím, tak často pronajímatele tolik nebolí cena vyklizení bytů od neplatičů, ale zajímá je hlavně rychlost jejich vystěhován. Jistě , při stěhování notorických neplatičů si na nich asi nevezme nic ani ten nejlepší exekutor, výhrou však bude již samotná jejich eliminace z příslušného právního vztahu. Radniční listy - informační zpravodaj města Olomouc, č. 11/2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="čas"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čas" {0,2 [lemma="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="být" {0,2 [word="peníze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="peníze"


Seznam všech přísloví