Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • nechceš Lemma: chtít
  • aby Lemma: aby
  • ti Lemma: ty
  • jiní Lemma: jiný
  • činili Lemma: činit
  • nečiň Lemma: činit
  • ty Lemma: ty
  • jim Lemma: oni

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bychom se měli k ostatním lidem chovat tak, jak bychom my sami chtěli, aby se s námi jednalo. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Doba státoprávních ohrazení, historických práv a podobných antikvovaných veteší je, doufám, za námi. Míchat si smažená vejce na evropském požáru, to jsou balkánské způsoby. Ostatně, starší generace si ještě pamatuje ze školního náboženství biblickou moudrost: co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Je v zájmu Československa jakákoliv změna evropských hranic? Lidové noviny, č. 302/1991

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
co nechceš


Seznam všech přísloví