unbekannter Gast

Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • nechceš Lemma: chtít
  • aby Lemma: aby
  • ti Lemma: ty
  • jiní Lemma: jiný
  • činili Lemma: činit
  • nečiň Lemma: činit
  • ty Lemma: ty
  • jim Lemma: oni

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bychom se měli k ostatním lidem chovat tak, jak bychom my sami chtěli, aby se s námi jednalo. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Doba státoprávních ohrazení, historických práv a podobných antikvovaných veteší je, doufám, za námi. Míchat si smažená vejce na evropském požáru, to jsou balkánské způsoby. Ostatně, starší generace si ještě pamatuje ze školního náboženství biblickou moudrost: co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Je v zájmu Československa jakákoliv změna evropských hranic? Lidové noviny, č. 302/1991

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
co nechceš


Seznam všech přísloví