unbekannter Gast

Jak ty mně, tak já tobě. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jak Lemma: jak
  • ty Lemma: ty
  • mně Lemma: já
  • tak Lemma: tak
  • já Lemma: já
  • tobě Lemma: ty

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje reakci na negativní chování vůči někomu, kdo se nyní chystá zareagovat stejně negativním způsobem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jak ty mně, tak já tobě. Jen tři týdny poté, co firma Kodak zažalovala japonskou Sony kvůli údajnému zneužití jejích patentů v oblasti digitálních fotoaparátů, si obě společnosti vyměnily role. Tentokrát Sony žaluje svého amerického konkurenta. A opět kvůli údajnému zneužití patentů v oblasti digitálních fotoaparátů. Lidové noviny, 2. 4. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="ty"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ty" {0,1 [word="mně"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mně" {0,2 [word="já"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="já"


Seznam všech přísloví