Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Jak ty mně, tak já tobě. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jak Lemma: jak
  • ty Lemma: ty
  • mně Lemma: já
  • tak Lemma: tak
  • já Lemma: já
  • tobě Lemma: ty

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje reakci na negativní chování vůči někomu, kdo se nyní chystá zareagovat stejně negativním způsobem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jak ty mně, tak já tobě. Jen tři týdny poté, co firma Kodak zažalovala japonskou Sony kvůli údajnému zneužití jejích patentů v oblasti digitálních fotoaparátů, si obě společnosti vyměnily role. Tentokrát Sony žaluje svého amerického konkurenta. A opět kvůli údajnému zneužití patentů v oblasti digitálních fotoaparátů. Lidové noviny, 2. 4. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="ty"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ty" {0,1 [word="mně"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mně" {0,2 [word="já"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="já"


Seznam všech přísloví