Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Jak si kdo ustele, tak si také lehne. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jak Lemma: jak
  • kdo Lemma: kdo
  • ustele Lemma: ustlat
  • tak Lemma: tak
  • také Lemma: také
  • lehne Lemma: lehnout

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověku se v životě daří tak, jak se sám postará o své potřeby, ale také podle toho, zdali jedná zodpovědně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Naše hlasy nedostanou ti, kteří by mohli prosadit změny k lepšímu. Tím, že zůstaneme doma a nepůjdeme k volbám, se tedy dopustíme osudové chyby, na kterou doplatíme nejen my, ale i všichni kolem nás všetně našich blízkých. Už naši předci říkali, že jak si kdo ustele, tak si také lehne. Toto známé úsloví přesně platí i pro letošní volby. Každý sám za sebe musí zvážit, jestli je čas načechrat peřiny a naklepat polštáře. Lidé drží v rukou budoucnost. Deníky Bohemia, 5. 11. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="jak"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jak" {0,2 [lemma="ustlat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ustlat"


Seznam všech přísloví