Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co nic nestojí, za nic nestojí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • nic Lemma: nic
  • nestojí Lemma: stát

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že věci, které člověk získal snadno a bez vlastního přičinění, obvykle nemají velkou hodnotu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Je-li to ve Vašem případě obava, abyste se nespálili a neinvestovali do něčeho, co Vám nic nedá, nabízíme Vám možnost přijít zcela nezávazně na první 1-2 hodiny zjistit o co jde, případně najít nějaké řešení pro svou vlastní situaci. Potom se můžete rozhodnout, zda zůstanete a nebo odejdete, protože to pro Vás třeba ještě není. Je to často rozhodnutí o tom, zda sebou chcete dále nechat čímkoliv/kýmkoliv vláčet nebo už vzít život do vlastních rukou. Má-li Vám však seminář skutečně pomoci, musí mít pro Vás skutečnou hodnotu! A vězte, že co nic nestojí, za nic nestojí. http://www.uluru.cz/faq.php

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví