unbekannter Gast

Důvěřuj, ale prověřuj.#

.

Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Trau, schau, wem Doslovný překlad: Důvěřuj, dívej se, komu.
  • Slovensky: Dôveruj, ale preveruj!
  • Slovinsky: Zaupaj, a glej komu.
  • Maďarsky:

Komponenty#

  • důvěřuj Lemma: důvěřovat
  • ale Lemma: ale
  • prověřuj Lemma: prověřovat

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že je vždy nezbytné důkladně prověřit, komu věnujeme svou důvěru. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Agentury, které se zprostředkováváním především zahraniční klientely zabývají, bývají totiž klíčem k úspěchu. Úvahy nad investováním do nemovitostí by měly začínat na katastrálním úřadě I u investic platí: Důvěřuj, ale prověřuj. Předložení výpisu z listu vlastnictví ještě před podpisem kupní smlouvy se považuje za samozřejmé. Pravost a aktuálnost dokumentu si je však nutné ověřit. Opomenutí ověření může kupujícího stát víc než zamýšlená investice. Věřit při nákupu nemovitosti v pravost a aktuálnost předkládaných dokumentů, vztahujících se k prodávané nemovitosti, může být spojené s vysokým rizikem. Zcela absurdně může i nezfalšovaný výpis z listu vlastnictví (LV), vydaný před několika málo hodinami, být neprávoplatnou listinou. Hospodářské noviny, 18. 8. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="důvěřovat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="důvěřovat" {0,2 [lemma="prověřovat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="prověřovat"


Seznam všech přísloví