Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Důvěřuj, ale prověřuj.#

.

Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Trau, schau, wem Doslovný překlad: Důvěřuj, dívej se, komu.
  • Slovensky: Dôveruj, ale preveruj!
  • Slovinsky: Zaupaj, a glej komu.
  • Maďarsky:

Komponenty#

  • důvěřuj Lemma: důvěřovat
  • ale Lemma: ale
  • prověřuj Lemma: prověřovat

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že je vždy nezbytné důkladně prověřit, komu věnujeme svou důvěru. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Agentury, které se zprostředkováváním především zahraniční klientely zabývají, bývají totiž klíčem k úspěchu. Úvahy nad investováním do nemovitostí by měly začínat na katastrálním úřadě I u investic platí: Důvěřuj, ale prověřuj. Předložení výpisu z listu vlastnictví ještě před podpisem kupní smlouvy se považuje za samozřejmé. Pravost a aktuálnost dokumentu si je však nutné ověřit. Opomenutí ověření může kupujícího stát víc než zamýšlená investice. Věřit při nákupu nemovitosti v pravost a aktuálnost předkládaných dokumentů, vztahujících se k prodávané nemovitosti, může být spojené s vysokým rizikem. Zcela absurdně může i nezfalšovaný výpis z listu vlastnictví (LV), vydaný před několika málo hodinami, být neprávoplatnou listinou. Hospodářské noviny, 18. 8. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="důvěřovat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="důvěřovat" {0,2 [lemma="prověřovat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="prověřovat"


Seznam všech přísloví