unbekannter Gast

Dočkej času jako husa klasu. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • dočkej Lemma: dočkat
  • času Lemma: čas
  • husa Lemma: husa
  • klasu Lemma: klas

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že i malý zisk a pozvolný pokrok mohou být účinnou cestou ke konečnému cíli a většímu zisku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Já, moje sestry a rodiče jsme jako obvykle o prázdninách jeli k babičce a dědovi do Chodova. Ale dnes jsme netáhli jen zbytky rohlíků, ale i tři krosny s oblečením, jídlo na dva dny a hlavně cestovní pasy a osobní hygienu. Já jsem se zeptala, na co ty věci bereme, a táta odpověděl: "Dočkej času jako husa klasu!" "A copak já jsem ňáká husa?!" čertila jsem se. Co si taťka vůbec myslí? Já nejsem žádná husa! Odjížděli jsme jako tradičně v jednu hodinu vlakem a rovnou k babičce. Babička se vůbec nedivila. Odpoledne proběhlo normálně. Deníky Bohemia, 14. 8. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="dočkat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dočkat" {0,5 [lemma="klas"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="klas"


Seznam všech přísloví