Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Dvakrát měř, jednou řež. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • dvakrát Lemma: dvakrát
  • měř Lemma: měřit
  • jednou Lemma: jednou
  • řež Lemma: řezat

Význam(y)#

Přísloví upozorňuje na skutečnost, že každá činnost by měla být provedena teprve po důkladném a opakovaném uvážení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nevyžaduje okamžitou a rychlou reakci. Výhodu mají v tomto případě ti, kteří patří k takzvaným "váhavým střelcům", protože je jim vlastní tendence promýšlet důsledky svého jednání. Zvláště při samostatném podnikání platí více než kde jinde staré české přísloví "Dvakrát měř, jednou řež". ROZHODOVÁNÍ VYŽADUJE ČAS Zejména při rozhodování o důležitých věcech si nechte na rozmyšlenou dostatek času. Důkladně proberte všechny možné i nemožné, ba i nesmyslné varianty řešení a u každé z nich si napište její pozitivní a negativní stránky. Mladá fronta DNES, 3. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
dvakrát měř


Seznam všech přísloví