Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Keď si pomyslím na vojnové časy, je mi ťažko. Neboli peniaze na jedlo, lieky, knihy či umenie.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Som šťastný, že vďaka svojej práci veľa cestujem a spoznávam nové krajiny a kultúry. Je mi však ľúto, že málo času trávim s rodinou a priateľmi.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Nový obchodný manažér pôsobil na nás nesebavedome, a tak sme si mysleli, že neprinesie do firmy ani cent. No po čase sa ukázalo, že je zo všetkých najšikovnejší, lebo dosiahol tie najvyššie obraty.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Milan a Júlia sú šťastný manželský pár, i keď sa na prvý pohľad javia ako dva protipóly. Ona je veselá, usmievavá a spoločenská, on skôr melancholický, uzavretý a tak trochu tajnostkársky typ.' 
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Každá vec má dve strany.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%