unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Keď si pomyslím na vojnové časy, je mi ťažko. Neboli peniaze na jedlo, lieky, knihy či umenie.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Som šťastný, že vďaka svojej práci veľa cestujem a spoznávam nové krajiny a kultúry. Je mi však ľúto, že málo času trávim s rodinou a priateľmi.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Nový obchodný manažér pôsobil na nás nesebavedome, a tak sme si mysleli, že neprinesie do firmy ani cent. No po čase sa ukázalo, že je zo všetkých najšikovnejší, lebo dosiahol tie najvyššie obraty.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Milan a Júlia sú šťastný manželský pár, i keď sa na prvý pohľad javia ako dva protipóly. Ona je veselá, usmievavá a spoločenská, on skôr melancholický, uzavretý a tak trochu tajnostkársky typ.' 
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Každá vec má dve strany.';'Protiklady sa priťahujú.';'Poslední budú prví.')
|
}]\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%