unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvorte z nasledujúceho slovného materiálu 5 prísloví tak, že slová alebo slovné spojenie posuniete myšou.'}]\\
\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Všetko';'má';'svoje';'pre';'a proti.')
| 
inhalt=('Protiklady';'sa priťahujú.')
|
inhalt=('Každá';'vec má';'dve';'strany.')
|
inhalt=('Keď';'rinčia';'zbrane,';'múzy';'mlčia.')
|
inhalt=('Poslední';'budú';'prví.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%