Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvorte z nasledujúceho slovného materiálu 5 prísloví tak, že slová alebo slovné spojenie posuniete myšou.'}]\\
\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Všetko';'má';'svoje';'pre';'a proti.')
| 
inhalt=('Protiklady';'sa priťahujú.')
|
inhalt=('Každá';'vec má';'dve';'strany.')
|
inhalt=('Keď';'rinčia';'zbrane,';'múzy';'mlčia.')
|
inhalt=('Poslední';'budú';'prví.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%