Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Jablko nepadá ďaleko od stromu.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • jablko Lemma: jablko
  • nepadne Lemma: padnúť
  • ďaleko Lemma: ďaleko
  • od Lemma: od
  • stromu Lemma: strom

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na to, že deti majú podobné charakterové črty a podobný spôsob správania ako ich rodičia, pričom môže ísť tak o pozitívne vlastnosti , ako aj o negatívne vlastnosti . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskytuje aj v antonymickej podobe, s poukázaním na to, že niekedy sa môžu potomkovia diametrálne líšiť od svojich rodičov. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Jablko nepadne ďaleko od stromu Ide o dokonavý variant príslovia. / Mit der Komponente padne handelt es sich um finite Aktionsart des Sprichworts.
[Doklad 5]

Jablko ďaleko od stromu nepadá, a keď aj padne, vždy sa stopkou ku pňu obracia. S dodatkom ide o zastaraný variant príslovia. / Mit dem Zusatz handelt es sich um veraltete Variante des Sprichworts.
[Doklad 4]

Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Ide o minulý variant príslovia. / Mit der Komponente nepadlo(=fiel nicht) handelt es sich um Vergangenheitsvariante des Sprichworts.
[Doklad 8]

Jablká nepadajú ďaleko od stromu. Ide o plurálny variant príslovia. / Mit der Komponente jablká (=Äpfel) handelt es sich um Pluralvariante des Sprichworts.
[Doklad 9]

Zámena komponentov#

Jablko sa neodkotúľa ďaleko od stromu. Wörtl.: Der Apfel rollt vom Baum nicht ab.
[Doklad 6]

Variantné komponenty#

  • neodkotúľa sa Lemma: odkotúľať sa

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často vyskytuje transformované do súvetí, napr. to je jablko, ktoré (ne)padlo ..., [Doklad 7]
Príslovie sa v textoch často vyskytuje s rôznymi aktualizačnými vsuvkami, napr. jablko veru nepadá ..., jablko v tomto prípade ..., [Doklad 10]
Jablko
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
skutočne
určite
naozaj
Zástupný komponent3
adverb Príslovka zdôrazňuje platnosť príslovia.
nepadlo ďaleko od stromu. Príslovie je často aktualizované zdôraňovacími časticami.
[Doklad 11]

Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Aj keď žiadny z troch synov Václava Pinkavu neprevzal otcov umelecký pseudonym a takisto žiadny z nich zatiaľ nedosahuje šírku otcovho tvorivého rozpätia (okrem literatúry sa Křesadlo s úspechom venoval skladaniu vážnej, najmä cirkevnej hudby), všetci traja sú dôkazom toho, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Najstarší syn Václav dnes pôsobí v Prahe ako počítačový expert, popri tom je aktívnym prekladateľom (prekladá do angličtiny napríklad otcovo dielo) a nie veľmi aktívnym básnikom a prozaikom. Jan Pinkava je známym filmárom, ktorý pracuje v tíme Pixar Animation Studios. Roku 1998 získal Oscara za krátky (počítačovo) animovaný film Geri's Game. Najmladší syn Pavel má doktorát z teoretickej fyziky. Jeho zásluhou je v otcovom románe Girgal správanie zvláštnych mesiacov nielen kuriozitou sci - fi, ale matematicky podloženou možnosťou. Slovo 2002-01

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
V športe všeobecne zvykneme vravieť, že jablko nepadá ďaleko od stromu. V cyklistike sa nezriedka túžba trápiť sa v sedle prenáša z generácie na generáciu. Nedávno získal bronzovú medailu na svetových hrách mládeže EYOD v dánskom Esbjergu Matej Jurčo , syn chýrneho "Kamióna", ako Milana Jurču, bronzového medailistu z MS v časovke družstiev, účastníka Tour de France, prezývali. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.7.1999


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
"Na Slovensko som si zvykol rýchlo, na vašu kuchyňu nie," hovorí riaditeľ spoločnosti Renault Slovensko Philippe Métras, ktorý je dôkazom toho, že jablko sa môže niekedy zakotúľať od stromu oveľa ďalej, než je zvykom. Tento 45-ročný Francúz, rodák z Marseille, pochádza totiž z lekárskej rodiny. Jeho otec bol chirurgom, a biely plášť nosí aj jeho brat. Profit 50, 2001-12-08


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Z prísloví a porekadiel zo Zátureckého zbierky sa nám zapáčili tieto frazémy o rodinných putách: Aká jabloň, také jablko; Jablko ďaleko od stromu nepadá , a keď aj padne, vždy sa stopkou ku pňu obracia. Kultúra slova, 1999/2

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Aj keď náhoda sa vie niekedy s človekom poriadne pohrať, a často dôkladne prevrátiť všetky jeho dovtedajšie plány a predstavy, jablko nikdy nepadne ďaleko od stromu. Eva Kyseľová vždy chcela byť uprostred ľudí, tam, kde sa niečo deje, chcela organizovať, viesť Profit 2001/12

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Mal rád nespútanú slobodu a nechcel si zväzovať ruky dieťaťom. Bol to však jeho syn. David bol predsa Mountjoy, a tak si ho otec vzal k sebe. Jablko sa neodkotúľa ďaleko od stromu, a David si vzal Georgieho za vzor. Ponášal sa naňho. Bol vysoký, šľachovitý a štíhly, svetlé vlasy mal od horúceho slnka vybielené, spod hustých svetlých obŕv mu žiarili prenikavé modré oči a z brady sa zračila ráznosť. Adler, Elizabeth: Dedičky. Bratislava: Remedium 1998. 303 s. Preklad: Dalibor Janko.


[Beleg 7] (Odsek Typické použitie v texte ):
Váš otec je pritom vynikajúci kuchár. Ste azda jablko, ktoré padlo ďaleko od stromu? - Otec je báječný kuchár. Moja žena vraví, že ja som zasa báječný otec. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.5.1995

[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Poľský zjazdár Andrzej Bachleda prekvapil svojím výkonom vo včerajšom kombinačnom slalome celé pretekárske pole. Syn a menovec najlepšieho poľského zjazdára v histórii, vnuk a synovec popredných poľských lyžiarov Bachleda skončil na výbornom treťom mieste a vytvoril si skvelú pozíciu na zisk medaily po štvrtkovom kombinačnom zjazde. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.2.1998


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Henry Leon je totiž po otcovi Billovým starším bratom. Jablká nepadajú ďaleko od stromu, ja a Bill sme z toho istého materiálu - rodení sukničkári, tvrdí Henry, ktorý svoje hrdo znejúce priezvisko zdedil po matkinom druhom manželovi. Ich spoločný otec, William Jefferson Blythe, bol pouličným predavačom a Bill - ktorého mal so svojou štvrtou ženou - sa vlastne narodil až tri mesiace po jeho tragickej smrti v roku 1946 SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.10.1998

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
Jeho náprotivok Straka ml. lovil v prvej časti hry dvakrát loptu zo siete, po ukážkovej kombinácii a dôraze útočníkov majstra. Po niekoľkých výborných zákrokoch potvrdil, že jablko v tomto prípade nepadlo ďaleko od stromu. V druhej časti hry za stavu 3:1 PreDops dokonale otočil zápas a viedol pár minút pred koncom 4:3. Východoslovenské noviny - Korzár 2003/06

[Doklad 11] (Ďalšie doklady):

Yoko je s výberom svojho syna spokojná. So svojou budúcou nevestou si rozumejú veľmi dobre. Chodia spolu na výstavy, koncerty a dokonca vraj pripravujú nejaký spoločný projekt. Je taký tajný, že o ňom zatiaľ nič neprezradili ani Seanovi. Jablko teda určite nepadlo ďaleko od stromu. Východoslovenské noviny - Korzár 1999/10

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="jablko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="jablko" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="padnúť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="padnúť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter