Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Az alma nem esik messze a fájától. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • alma Lemma: alma
  • nem Lemma: nem
  • esik Lemma: esik
  • messze Lemma: messze
  • fájától Lemma: fa

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésre mondják, hogy amilyenek a szülők, olyanok lesznek a gyermekeik is. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] Lásd még a Wie der Vater, so der Sohn közmondást is.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Nem esik messze az alma a fájától.

Nem esik messze az alma a fától Ritkán, de előfordul a közmondásban a fa komponens birtokos személyjel nélkül is
[Példa 6] [Példa 7]

Komponensek cseréje#

Fia sem esett messze a fájától Jó példa a közmondás alkalmi szövegbe építésére.
[Példa 8]

Variánskomponensek#

  • fia Lemma: fiú

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás ):
Mint tudjuk, az alma nem esik messze a fájától – de nagyon messze gurulhat tőle. Lélektani közhely már, hogy a gyerekek vagy modellnek tekintik szüleiket, s az ő gondolkodásmódjuk, viselkedésük, elveik, erkölcseik követése határozza meg életüket, vagy éppen ellenkezőleg, fellázadnak, és tudatosan vagy tudattalanul, de merőben más utat választanak. Magyar Hírlap 1996. szeptember 30., 7

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
„Szüleim még a személyijükért is irtóztak bemenni a rendőrségre” – tudatja a belügyminiszter által nemrég a rendőrségtől kiemelt, 49 éves egykori főnyomozó, milyen messze esett alma a fájától.Heti Világgazdaság 1996. november 2., 148

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Visszatérve apám igazolványához, meg kell vallanom, hogy az alma messze esett a fájától. Apám 56-ig volt párttag, 57-ben magas korára való tekintettel - nyolcvankét éves volt akkor - már nem lépett vissza, indokolását az illetékes pártszervezet is méltányolta. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Megmaradt Szobotkának; Szerző: Szabó Magda; Dátum: 1983

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
" Argil, ne vonj mechanikus párhuzamokat. Az embernek nagyobb a felelőssége, és a lehetősége is több a választásra... és igenis, az alma a fájától olykor messze esik... " Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az együttlét - A töve és a gallya; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1997

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat ):
Úgy tűnik, Európa ezekkel a krisztusi eszmékkel és etikával szelídítette meg a kontinens barbár, vad népeit, s ezzel a sajátos kultúrával tudott szembehelyezkedni minden, Keletről érkező veszedelemmel. A tény, hogy időközben " messze gurult az alma a fájától ", nagy és szenvedélyes kitörésekhez vezetett, de a szívek mélyén mindig ott lappangott a vágy visszatérni a Názáreti személyéhez és csodálatos tanításához. Nem szűntek meg például a kontinensen a háborúk, öldöklések, vérontások - több háborút jegyeztek fel történetében, mint az öt kontinensen együttvéve -, de nem lehetett kiirtani a vágyat soha az emberibb, békésebb időkért. Magyar Nemzet; Cím: Európa és a keresztény kultúra; Szerző: Rédey Pál; Dátum: 1997/05/16

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat ):
Különösen éles volt a vita közöttük abban a kérdésben, hogy mi legyen a nyugdíjalap pénzének egy részével. Bush a nagyobb nyereség reményében kockáztatna. Bush láthatóan nagy figyelmet szentelt Gore vélt gyenge pontjainak, melyeket a jelölt morális fogyatékosságaiban vélt megtalálni. Nem állított, csak sugalmazott. Azt sejtette, hogy morális kérdésekben az alelnöki alma nem esett messze az elnöki fától.Népszava; Cím: Politika és predesztináció; Dátum: 2000/10/11

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat ):
- Hogy esett végül is az alma olyan messze a fától, hogy négy gyermeke közül az lett a legismertebb, aki telente a jeges Duna átúszására vállalkozott hoszszú éveken keresztül? Magyar Nemzet; Cím: Meddig tart ( még ) a Mindszenty-per ?; Szerző: Kurcz Béla; Dátum: 1999/01/09

[Példa 8] (Abschnitt Variánsok - komponensek cseréje ):
Fia, Maxi unokatestvére sem esett messze a fájától: a családi legendáriumban csak doktor avagy professzor eposzi jelzővel szereplő ifjabb Bucsek gyerekkorának egyik szép epizódjaként emlegetik, hogy amikor a család csibeneveldét létesített, ő háromszáz pelyhes aprómarhát hajított ki szép ívben a padlásról, ily módon tanítva meg világelsőként a kiscsirkéket - igaz, meglehetősen rövid időre - repülni. Magyar Narancs; Cím: Torokszorító családi legendák II. - A volt kutyakozmetikus; Szerző: - boda-nyulasi -; Dátum: 1999/01/07

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája