unbekannter Gast

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jak Lemma: jak
  • lesa Lemma: les
  • volá Lemma: volat
  • ozývá Lemma: ozývat se

Význam(y)#

Přísloví popisuje reakci na negativní chování, která často vyvolá stejně negativní protireakci. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jaký kontrast k tomu, co se učí děti v palestinských školách! Je ovšem pochopitelné, že v podmínkách válečného konfliktu jde zdvořilost stranou a vojáci v ohrožení nejednají s nikým v rukavičkách. Teror z jedné strany zákonitě vyvolává odpovídající protiopatření na straně druhé - jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tu Mezinárodním soudem zavrhovanou "zeď" si vynutil Arafat ne tím, že se "dost nesnažil zabraňovat atentátům", ačkoli mu to ukládá tzv. Cestovní mapa, ale že proti nim doslova ani nehnul prstem, naopak k nim ještě povzbuzoval. Britské listy, 19. 7. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="jak"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jak" {0,1 [word="do"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="do" {0,1 [word="lesa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="lesa"


Seznam všech přísloví