Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Každému nevyhovieš.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • každému Lemma: každý
  • nevyhovieš Lemma: vyhovieť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že nie je možné rovnako uspokojiť všetkých a každého. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa s introduktorom "Ako to už býva ..." [Doklad 1] [Doklad 2] Niekedy sa príslovie používa s introduktorom "Skrátka, ..."[Doklad 5]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Všetkým nevyhovieš. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Škoda, že Jano Valaška tento španielsky zvyk dopredu nepoznal. Nemusel by preskakovať triapolmetrové hradby a zápasiť o svoj život s morskými vlnami. Lenže potom by zase svet prišiel o jednu krásnu pieseň. Takto o ňu neprišiel a o krátky čas sa zo Špa nielska do sveta rozšírila ešte jedna pieseň, a tá bola ešte krajšia. Bola takáto: Okolo Súče vodenka neteče, môj milý povedal, že ma už chce. Iba v Súči sa tej piesni nepotešili, pretože ostali bez vody. Ale tak to už býva — každému nevyhovieš. O POMALOM PREDAVAČOVI Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden nový obchod. Otvoril si ho pán predavač Matej Naponáhlo — takou žŕdkou, na ktorej bol hák. Len čo bol nový obchod otvorený, zjavil sa pri pulte rad. Akože by aj nie ! Každému už chýbalo v domácnosti všetko možné. Rad sa tiahol z obchodu až na ulicu, tiahol sa ulicou až po posledný dom, a tam zahýbal za roh. Za rohy nevidím, a preto vám nemôžem naisto povedať, kde mal ten rad koniec. Feldek, Ľubomír: Modrozelená kniha rozprávok. Bratislava: Panenka & Panenka 2003.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Ženích Jano totiž nevedel, že v Španielsku príde nevesta na svadbu vo veľmi škaredej maske, aby aj takú, ak sa zmení, mal naveky rád. Šťasie je dovŕšené aj slovenskou piesňou s dobrým koncom, keď sa zmenili pôvodné slová: Okolo Súče vodenka neteče, môj milý povedal, že ma už chce! Autor na záver dopovedá: len v Súči ostali bez vody - vodenka neteče. "Ale tak to býva - každému nevyhovieš." Základné motívy v jadre obidvoch rozprávok sú rovnaké: cesta do sveta (Janko sám, namiesto princeznej " hľadači " ženícha), prekonávanie prekážok ( ustý les, skaly, stromy oproti moru, jeho vlnám), nájdenie si nevesty - ženícha, z chudobného Janka aj chudobného Jana Valašku sa stáva kráľ. A všetci nakoniec, ako v každej rozprávke, žijú šťastne. Základné postavy sa tiež stotožňujú v obidvoch textoch: chudobný chlapec, princezná. Jozef Mlacek (Red.) - Studia Academica Slovaca 30


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Dostali na to z rozpočtu Úradu vlády 150 - tisíc korún. Možno sa čudovať, že tomu istému úradu chýbali neskôr peniaze na "bežné výdavky"? Premiér na to oželel pol druha milióna z vlastnej rezervy. Niekto sa vie za štedrosť odvďačiť, iný nie. Starosta Rozhanoviec, tiež sedí v kresle za SDKÚ, presadil v zastupiteľstve čestné občianstvo pre Dzurindu. Už v susedných dedinách, kde vládnu opozičníci, sa však na to dívajú krivým okom. Vraj šéf vlády obdarúva spolustraníkov na účet daňovníkov. Skrátka, všetkým nevyhovieš. vjancura@pravda. sk Vladimír Jancura BRATISLAVA - Stranícka košeľa je bližšia ako štátny kabát. Toto pravidlo zrejme platí aj pri rozdeľovaní peňazí z rezervy predsedu vlády. Premiérove dotácie idú väčšinou do obcí, ktoré majú starostov za vládne strany, najmä za SDKÚ. Vlani tak dostali státisíce, ba až milióny korún. Do mesta Vráble vlani smerovali až štyri dotácie. Najväčšia, 700 - tisícová, na plynofikáciu telocvične, ďalšia, 200 - tisícová, na výstavbu chodníkov k rímskokatolíckemu kostolu. www.tkkbs.sk 05/08


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="každému"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="každému" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="nevyhovieš"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nevyhovieš" , [word="všetkým"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="všetkým" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="nevyhovieš"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nevyhovieš"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter