unbekannter Gast

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • není Lemma: být
  • světě Lemma: svět
  • člověk Lemma: člověk
  • ten Lemma: ten
  • zavděčil Lemma: zavděčit
  • lidem Lemma: člověk
  • všem Lemma: všichni

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že různá řešení, cesty a způsoby mohou nakonec vést ke kýženému cíli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Často si na jejich organizování seženou sponzory a někdy na nich i vydělají. Určitě stále platí přísloví: Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Na navýšení spojů nemají obce na Plzeňsku peníze Lidé v Bdeněvsi nejsou spokojeni s dopravní obslužností v obci. Starosta jim však nepomůže. Zlepšení totiž není v jeho pravomoci. Bdeněves - Přes týden jezdí spoje do Bdeněvsi každou hodinu. Deníky Bohemia, 14. 5. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
člověk ten


Seznam všech přísloví