unbekannter Gast

Kdo rychle dává, dvakrát dává.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • rychle Lemma: rychle
  • dává Lemma: dávat
  • dvakrát Lemma: dvakrát

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že pomoc musí být rychlá a musíme se pro ni rozhodnout bez delšího váhání, pak je také účinnější. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Sto milionů určených jako náhrada za vynaložené náklady na záchranná opatření během záplav, ani 18 milionů pro nejpostiženější obce doposud v jižních Čechách není. Kraji se pomalý převod nelíbí, protože malé vesničky zničené povodní už vyčerpaly své úspory. "Některé obce potřebují peníze rychle. Kdo rychle dává, dvakrát dává," řekl hejtmanův zástupce Jiří Vlach. Jednou z takových vesnic jsou Strunkovice nad Blanicí na Strakonicku, které si už sáhly na dno obecní kasy. Mladá fronta DNES, 30. 8. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="rychle"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="rychle" {0,1 [lemma="dávat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dávat"


Seznam všech přísloví