Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo si hoví, rezaví.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • si hoví Lemma: hovět si
  • rezaví Lemma: rezavět

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje poznatek, že nedostatečná tělesná a mentální aktivita se může negativně projevit na zdraví a výkonnosti člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Na druhé straně člověk může žít velmi intenzívně, dělat práci, která ho baví, mít koníčky a bavit se, ale bude v pohodě. Příliš pohodlný způsob života, to totiž také není to pravé - jedno hezké přísloví říká , kdo si hoví, rezaví," říká prof. Jan Motlík z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Důležité je například stres z duševního zaměstnání kompenzovat fyzickou zátěží, která napětí uvolňuje. Dalším problémem je výživa, protože přijímáme daleko více energie , než spotřebujeme. Právo, 29. 1. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
kdo si hoví


Seznam všech přísloví