unbekannter Gast

Kdo si hoví, rezaví.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • si hoví Lemma: hovět si
  • rezaví Lemma: rezavět

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje poznatek, že nedostatečná tělesná a mentální aktivita se může negativně projevit na zdraví a výkonnosti člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Na druhé straně člověk může žít velmi intenzívně, dělat práci, která ho baví, mít koníčky a bavit se, ale bude v pohodě. Příliš pohodlný způsob života, to totiž také není to pravé - jedno hezké přísloví říká , kdo si hoví, rezaví," říká prof. Jan Motlík z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Důležité je například stres z duševního zaměstnání kompenzovat fyzickou zátěží, která napětí uvolňuje. Dalším problémem je výživa, protože přijímáme daleko více energie , než spotřebujeme. Právo, 29. 1. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
kdo si hoví


Seznam všech přísloví