Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Kdo hledá, najde. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Hoffnung (Naděje) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • hledá Lemma: hledat
  • najde Lemma: najít

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že díky trpělivosti a vytrvalosti lze dospět k cíli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Někdy se však musíte ke kýženému údaji doslova prokousat. Největší problém obvykle nastává, pokud vás zajímá sazebník banky. Ale pravda je, že kdo hledá, najde. Www stránky bank jsou však především vývěsním štítem - všechny nabídky a programy jsou proto právě těmi nejlepšími a nejúžasnějšími. Stojí za to srovnat si nabídky různých bank. Lidové noviny, 29. 1. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu kdo hledá


Seznam všech přísloví