Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Kto hľadá, nájde.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kto Lemma: kto
  • hľadá Lemma: hľadať
  • nájde Lemma: nájsť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že cieľavedomosť a vytrvalosť privedú človeka k cieľu . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu„Ešte aj dizajnom vyjadria ekonomické trendy, reklama to podporí a ženy to kupujú. Keď je viac peňazí, dĺžka sukní sa predĺži, strihy sú náročnejšie, látky kvalitnejšie,“ objasňuje jedno z tajomstiev módneho biznisu E. Harmathová. Riešením, ako prežiť útlm záujmu o kostýmy, nie je ani splátkový predaj. „Keď zákazník prestane splácať chladničku alebo práčku, je možnosť mu ju vziať a predať. Ak však prestane splácať kostým na „lízing“, čo s ním urobím? Obnosený už nik nekúpi,“ odmieta ponúkané riešenie. Kto hľadá, nájde. E. Harmathová však nie je žena, ktorá sa len tak ľahko vzdáva. K podnikaniu v módnom priemysle ju priviedla náhla strata manžela. Popri krajčírstve si namáhavo osvojovala aj „stavarinu“ a rôzne inštalačné práce. Aj preto, aby obchodík na Dunajskej ulici spĺňal jej predstavy napriek stiesnenému priestoru, aj preto, aby robotníci prácu „neodflákali“. Novým problémom čelí so vztýčenou hlavou. „Nemôžem stavať len na módnom salóne.“ Profit 2002-nov

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
A tak sa čaká a kniha leží. Kto sa jej ujme? Sem - tam sa niečo ukáže na svet, a tak nie je všetko mŕtve. 3. Nie som spisovateľom v tom pravom zmysle slova. Zažil som : hotová kniha čakala na vydanie 12 rokov. Priateľ mi povedal, že jeho dve práce, už prijaté, nevyšli doteraz. A tak veľa neplánujem, hoci niečo mám. Terpenie i trud vsio peretrut — Trpezlivosť ruže prináša. Kto čaká, dočká sa. Nie je to potvrdené Písmom, kde platí - Kto hľadá, nájde. Neočakávane aj sponzora. Ministerstvá na to, vraj, nemajú. Aspoň nie pre všetkých. Všeličo sa v živote pritrafí... Anton Košťál Kapitol - sídlo Kongresu USA 1. V čase, keď „ neviditeľná ruka trhu " stvorila ako dominantné estetické kritérium ZISK, postavenie spisovateľa nemôže byť iné ako žalostné. Mám na mysli nášho slovenského spisovateľa. Nezaslúžene krváca v nerovnom boji s exkluzívne polygraficky zabaleným gýčom zahraničnej prove - niencie. Literárny týždenník 2001/41


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
A tak som musela opustiť tých, ktorých som milovala a dovtedy s nimi žila. Získala som iste aj novú rodinu. Rodinu môjho manžela a vďaka Pánu Bohu, sú mi veľmi blízki. Predsa však nemôžem a ani nechcem zabudnúť na svojich. Snažím sa im to stále dávať najavo a cítim, že je to dobré a že to aj oni potrebujú a opätujú. Jeden mladý brat „povylepšil“ biblické príslovie: „Kto hľadá, nájde!“ takto: „Kto hľadá, stratil!“ Ja by som ešte skôr povedala, že: „kto stratil, ten hľadá!“ Je to tak aj v rodine. Skutočná strata blízkych, rodiny, a to nielen skrze smrť, ale aj iným spôsobom, napr. odsťahovaním, je impulzom k tomu, aby sme hľadali. Hľadali blízkeho človeka, hľadali možno novú rodinu... Lebo tak, ako žijeme, aj strácame. A ako strácame, tak by sme mali aj hľadať. Evanjelický východ 2003/12


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Dobre teda ak putujeme , ak hľadáme, ak i blúdime spolu s Kainom! Len by sme si mali byť vedomí, že na ten vytúžený, niekedy vysnívaný cieľ nemusíme vôbec naraziť a že i samotná cesta, púť, hľadanie, snaha (alebo ako to už pomenujeme) môže sa stať samotným cieľom. K tomu nás pozýva a upozorňuje nás na to slovo nášho Pána: "Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené: lebo každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené." Tieto jednoduché slová vyjadrujú celý náš ľudský zápas, celý zmysel našej ľudskej púte – cesty. Mohli by sme ich vyjadriť i takto: "Sprav niečo!" pre svoje šťastie, pokoj a vyrovnanosť, pre svoju lásku, pre svojich blížnych. To sú slová činu, nielen osudovej odovzdanosti. Ty musíš vyjadriť, čo je pre teba dôležité – prvoradé, ty musíš spraviť krok, ty sa musíš snažiť a rozhodnúť sa a i Pán Boh ti pomôže. Služba slova 2002/3

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Vzal ju za ruku a pobehli. Vošli do vody a preplávali k druhému brehu. Keď vyšli zvody, ako na jed zašlo slnko. „Je ti zima," povedal. „Nie je." Ale Ondro ju pritiahol k sebe. Nablízku nebolo nikoho. „Mali by sme ísť na MNV. Čo myslíte?" „A ty čo myslíš?" Eskortu viedol čatár. Zaklopal na dvere kancelárie a vošiel. Traja vojaci vkĺzli za ním. Tajomník sedel za písacím stolom a klopkal na stroji podľa príslovia: Kto hľadá, nájde. Prítomnosť eskorty ho nevyrušila. Vstal až vtedy, keď si svojich šesť riadkov poctivo vyďobkal. „ Mašúta vravíte ? Jano umrel, Fero sa odsťahoval... Ktorý Mašút by to mohol byť?" Ešte stále hľadel na svoje dielo. „ Ktorý Mašút by to mohol byť? Emil?" „Ten." „Hehehe! Toho tu darmo hľadáte..." Hľadal pero, aby tých šesť riadkov mohol stotožniť so svojou osobou. Šikula, Vincent: Na koncertoch sa netlieska. Praha: Naše vojsko 1964.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="hľadá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hľadá" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="nájde"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nájde"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter