Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • zalže Lemma: zalhat
  • jednou Lemma: jednou
  • i Lemma: i
  • podruhé Lemma: podruhé

Význam(y)#

Říká se, když člověk zcela ztratí na důvěryhodnosti, byl-li už jednou přistižen při lži. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. Třeštíkova opakovaná ujištění, že jeho práce jsou v naprosté shodě s prameny,10 nelze brát vážně, není to pravda, jak jsme se přesvědčili. (Pokud by tomu tak skutečně bylo, nemusel by nás o tom stále ujišťovat). Když mu řeč pramenů nekonvenuje, neváhá ji účelově změnit k obrazu svému. http://www.znojemskarotunda.com/rec2001a.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu


Seznam všech přísloví