Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • zalže Lemma: zalhat
  • jednou Lemma: jednou
  • i Lemma: i
  • podruhé Lemma: podruhé

Význam(y)#

Říká se, když člověk zcela ztratí na důvěryhodnosti, byl-li už jednou přistižen při lži. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. Třeštíkova opakovaná ujištění, že jeho práce jsou v naprosté shodě s prameny,10 nelze brát vážně, není to pravda, jak jsme se přesvědčili. (Pokud by tomu tak skutečně bylo, nemusel by nás o tom stále ujišťovat). Když mu řeč pramenů nekonvenuje, neváhá ji účelově změnit k obrazu svému. http://www.znojemskarotunda.com/rec2001a.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu


Seznam všech přísloví