unbekannter Gast

Blázni a děti mluví pravdu. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • blázni Lemma: blázen
  • děti Lemma: dítě
  • mluví Lemma: mluvit
  • pravdu Lemma: pravda

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že děti a nekonvenční lidé bez postranních úmyslů a bez ohledu na důsledky vysloví to, co si skutečně myslí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví