Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • dva Lemma: dva
  • dělají Lemma: dělat
  • totéž Lemma: totéž
  • není Lemma: být
  • to Lemma: to
  • vždy Lemma: vždy

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že když dva lidé či dvě instituce vykonávají tutéž činnost podle stejného postupu, nemusí být výsledek ani zdaleka stejný, protože nelze podcenit vliv individuálních schopností ani roli jejich původního záměru. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Narkoman, který testuje různé kombinace psychotropních látek, je nepochybně osoba málo úctyhodná - ale když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Přesně to totiž dělal také Jan Evangelista Purkyně. Prostřednictvím vlastních smyslů zkoumal účinky nejrůznějších farmak nevyjímaje ani některé jedy nebo silné drogy, například opium, alkohol, kafr, terpentýn a další. Často psychotropní látky různě kombinoval, aby zjistil, jak se jejich účinky ovlivňují. Právo, 19. 2. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="dva"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="dva" {0,2 [word="totéž"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="totéž"


Seznam všech přísloví